Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή σύμβασης για το έργο: «Παραδειγματικά Έργα Αναπλάσεων Οδών στους Πόλους της Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής” Λαύριο και Ελευσίνα»

Υπογραφή σύμβασης για το έργο: «Παραδειγματικά Έργα Αναπλάσεων Οδών στους Πόλους της Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής” Λαύριο και Ελευσίνα»:

Α΄ υποέργο: Ανάπλαση Οδού Μίκη Θεοδωράκη πέριξ του μνημείου της Γαλλικής Μεταλλευτικής Σκάλας στο Λαύριο,

Β΄ υποέργο: Ανάπλαση Οδών Περικλέους, Αθαν. Στάθη και τμημάτων σύνδεσης αυτών στην Ελευσίνα»

Την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η σύμβαση για το έργο: «Παραδειγματικά Έργα Αναπλάσεων Οδών στους Πόλους της Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής” Λαύριο και Ελευσίνα»: Α΄ υποέργο: Ανάπλαση Οδού Μίκη Θεοδωράκη πέριξ του μνημείου της Γαλλικής Μεταλλευτικής Σκάλας στο Λαύριο, Β΄ υποέργο: Ανάπλαση Οδών Περικλέους, Αθαν. Στάθη και τμημάτων σύνδεσης αυτών στην Ελευσίνα». Τη σύμβαση υπέγραψαν ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο κ. Γιώργος Νέλλας, συγκοινωνιολόγος και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Γ. ΝΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. «ΑΒΑΡΙΣ»).

Η ανάθεση του παραπάνω έργου εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα, Αθήνα, Λαύριο», το οποίο σχεδιάζεται το τελευταίο διάστημα από όλους τους αρμόδιους φορείς ως μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής. Η τριλογία είναι μία ισχυρή και πρωτότυπη αφήγηση που φωτίζει τη σύνθετη και την πολυεπίπεδη πραγματικότητα της κλασικής Αθήνας. Βασικός άξονας του προγράμματος θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πολιτιστικής διαδρομής που θα αποκαθιστά τη σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, το Λαύριο και τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά.

Το τελευταίο διάστημα δίνουμε βαρύτητα σε έργα που θα προσδώσουν στη διαδρομή μας οντότητα, λειτουργικότητα και βελτίωση της προσβασιμότητας των πόλων της. Πρόσφατα, αναθέσαμε τη συγκοινωνιακή μελέτη, που περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο υποέργα:

  • Α΄: Συγκοινωνιακή Σύνδεση των Πόλων της Τριλογίας με Λεωφορειακές Γραμμές και
  • Β΄: Πληροφοριακή Σήμανση Πεζών και Ποδηλατών

Η μελέτη πρότεινε τη δημιουργία μιας κυκλικής λεωφορειακής πολιτιστικής γραμμής που θα συνδέει συγκοινωνιακά τους τρεις πόλους της διαδρομής, την Αθήνα, την Ελευσίνα και το Λαύριο, καθώς και η δημιουργία τοπικής γραμμής Λαυρεωτικής. Επιπλέον, προβλέπεται η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε σημεία ενδιαφέροντος για την “Τριλογία της Αττικής” κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών περιήγησης για πεζούς και ποδηλάτες στην Ελευσίνα, το Λαύριο και την Αθήνα.

Σε συνέχεια της παραπάνω μελέτης, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προβαίνει τώρα στην ανάθεση συμπληρωματικής μελέτης, με τίτλο: «Παραδειγματικά Έργα Αναπλάσεων Οδών στους Πόλους της Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής” Λαύριο και Ελευσίνα»: Α΄ υποέργο: Ανάπλαση Οδού Μίκη Θεοδωράκη πέριξ του μνημείου της Γαλλικής Μεταλλευτικής Σκάλας στο Λαύριο, Β΄ υποέργο: Ανάπλαση Οδών Περικλέους, Αθαν. Στάθη και τμημάτων σύνδεσης αυτών στην Ελευσίνα». Σκοπός των προτεινόμενων παρεμβάσεων συγκοινωνιακού χαρακτήρα στην Ελευσίνα και το Λαύριο είναι η ασφαλής, άνετη και αυτόνομη μετακίνηση των επισκεπτών, οι οποίοι θα μεταβαίνουν στους Πόλους της Τριλογίας με τις προτεινόμενες λεωφορειακές γραμμές Αθήνα – Ελευσίνα, Αθήνα – Λαυρεωτική και τοπική γραμμή Λαυρεωτικής και στη συνέχεια θα επισκέπτονται τα σημεία ενδιαφέροντος καθοδηγούμενοι από μία σύγχρονη, ενιαίας μορφής πληροφοριακή σήμανση, μέσα σε ένα αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, το Α΄ υποέργο σχετίζεται με το εμβληματικό μνημείο της Γαλλικής Μεταλλευτικής Σκάλας και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και άνετου κυκλοφοριακού περιβάλλοντος για οχήματα και πεζούς στην ευρύτερη περιοχή του μνημείου, καθώς και στην προστασία του από την κυκλοφορία – κυρίως βαρέων – οχημάτων. Το Β΄ υποέργο αποσκοπεί στη σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας και των εγκαταστάσεων του παλαιού Ελαιουργείου (δυτικά) με το πρώην βιομηχανικό κτήριο ΙΡΙΣ (ανατολικά), το οποίο διαμορφώνεται σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών και το παραλιακό μέτωπο, μέσω ενός αισθητικά αναβαθμισμένου, ασφαλούς και άνετου περιβάλλοντος για όλους τους χρήστες της οδού (μηχανοκίνητα οχήματα, πεζοί, ποδηλάτες).

Το κόστος ανάθεσης της μελέτης θα ανέλθει στις 57.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον κύκλο των χορηγών – εταιρικών μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και συγκεκριμένα από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» που συμβάλλει με το ποσό των 30.000 ευρώ, την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. που θα συμβάλλει με το ποσό των 20.000 ευρώ και από άλλους χορηγούς που θα ακολουθήσουν.

Εικ. στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης.