Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Ολοκλήρωση έρευνας και μελέτης αποκατάστασης-αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου Στράτου»

Σχετικά Θέατρα

Υπεγράφη την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 η Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Ολοκλήρωση έρευνας και μελέτης αποκατάστασης-αναστήλωσης αρχαίου θεάτρου Στράτου», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για συνέχεια και ολοκλήρωση της από 12-08-2013 Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη – αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου, στη διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί και η συμπληρωματική ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο, όπως επίσης και η ολοκλήρωση και παράδοση της τοπογραφικής –αρχιτεκτονικής – φωτογραμμετρικής (τοπογραφικά, κατόψεις, όψεις, τομές, λεπτομέρειες, ορθοφωτογραφίες) αποτύπωσης.

Σκοπός της νέας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ολοκλήρωση της έρευνας και της εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης –αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου, προκειμένου να διαφυλαχθεί και αναδειχθεί η τεράστια πολιτιστική του αξία.

Η μελέτη αποκατάστασης και αναστήλωσης θα περιλαμβάνει :

Α. Τεκμηρίωση της μελέτης (ταυτίσεις αρχιτεκτονικών μελών, μελέτη οικοδομικών φάσεων, σχέδια γραφικών αναπαραστάσεων, παθολογία υλικών και κατασκευών, αναλύσεις λίθων –κονιαμάτων –εφόσον έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Β. Προτάσεις συντήρησης –αποκατάστασης –ανάδειξης (πρόταση συντήρησης και στερέωσης υλικών, πρόταση αποκατάστασης και αναστήλωσης, πρόταση διευθέτησης ομβρίων, πρόταση προσπελάσεως και υποδοχής θεατών και επισκεπτών με ενδεχόμενη χρήση των παρακείμενων παραδοσιακών κτιρίων, σχεδίαση ενημερωτικής πινακίδας και οικονομικοτεχνική μελέτη).
Η Διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί και η μελέτη θα εκπονηθεί και παραδοθεί στους οκτώ μήνες, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης.

Ο Φορέας εκτέλεσης και υλοποίησης του έργου ορίζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δια της Επιτροπής Ερευνών του.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγρινίου, ο οποίος θα συμμετέχει στην Κοινή (επταμελή) Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 32.500 ευρώ.
Το Διάζωμα ευχαριστεί πολύ όλους τους φορείς για τη συμβολή τους, με την οποία θα επιτρέψουν την ανάδειξη αυτού του σπουδαίου μνημείου.

Λίγα λόγια για το αρχαίο θέατρο Στράτου: Πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα πέντε θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Το κοίλο του χωρίζεται σε έντεκα κερκίδες από δώδεκα κλίμακες ανόδου. Το θέατρο δε διαθέτει διάζωμα. Στην πρόσθια σειρά κάθε κερκίδας υπάρχει μια προεδρία. Την ορχήστρα κατά το βόρειο μισό της, περιτρέχει λίθινος αποχετευτικός αγωγός, που καταλήγει υπόγειος στην ανατολική πάροδο και συνεχίζει και κάτω από το σκηνικό οικοδόμημα. Στην ανατολική πλευρά του θεάτρου, ανάμεσα στην ορχήστρα και τις κερκίδες διατηρείται πλακόστρωτος διάδρομος. Η ανασκαφική έρευνα στο σκηνικό οικοδόμημα αποκάλυψε τρείς οικοδομικές φάσεις για το μνημείο μεταξύ του 4ου π.Χ. και 2ου π.Χ. αιώνα.