Γρήγορη μετάβαση

Το πρακτικό της ΙΑ’ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Μπορείτε να διαβάσετε το πρακτικό της ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επιλέγοντας το σύνδεσμο ή την εικόνα που ακολουθεί:

Capture

 

Πρακτικό της ΙΑ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»