Γρήγορη μετάβαση

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη δεύτερη φάση διαβούλευσης για τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το νέο ΕΣΠΑ

Σχετικά Θέατρα

Την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με θέμα «Πολιτισμός & Δημιουργική οικονομία: Προτάσεις για την αξιοποίηση του πολιτιστικού δυναμικού της Περιφέρειας».

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και εντάσσεται στο πλαίσιο της δεύτερης  φάσης της διαδικασίας διαβούλευσης με αντικείμενο τη «ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027 (ΕΣΠΑ)».

Η συνάντηση προσέγγισε τις ακόλουθες πτυχές:

–      Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομίας/ πολιτιστικών πόρων.

–      Προώθηση σύγχρονου πολιτισμού και πολιτιστικής δημιουργίας.

–      Ενθάρρυνση δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας.

–      Αξιοποίηση δυνατοτήτων έρευνας, καινοτομίας, ψηφιακών τεχνολογιών στον πολιτισμό.

Στη τηλεδιάσκεψη έλαβε μέρος ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας, της αυτοδιοίκησης, του Ιονίου Πανεπιστημίου και της πολιτιστικής – δημιουργικής οικονομίας, ενώ την κοινωνία των πολιτών εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος.

Με δεδομένη την πολύχρονη και επιτυχημένη ενασχόλησή του με τον πολιτισμό, ο κ. Μπένος συμμετείχε στις εργασίες με τη μορφή εναρκτήριας παρέμβασης, η οποία τροφοδότησε στη συνέχεια  την εξέλιξη της συζήτησης. Ο κ. Μπένος παρουσίασε την πολυσχιδή δράση του Διαζώματος στο σχεδιασμό και την οικοδόμηση ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού και μοιράστηκε την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προκειμένου να αξιοποιηθεί δημιουργικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-27 (ΕΣΠΑ). Επίσης, ο κ. Μπένος έθεσε την πρόταση σχεδιασμού μιας νησιωτικής θεματικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για τα νησιά του Ιονίου Πελάγους, ως ενός επώνυμου ολιστικού προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού που θα  διαπνέεται από τη φιλοσοφία της υπέρβασης της ασυνέχειας του εδαφικού χώρου μέσα από την ισχυρή  δικτύωση των Ιονίων Νήσων. Η δικτύωση αυτή θα είναι δισυπόστατη, δηλαδή θα περιλαμβάνει την άυλη (ψηφιακή) εκδοχή της, καθώς και την υλική μέσα από ένα καλά οργανωμένο συνδυαστικό δίκτυο μεταφορών (ακτοπλοΐα, οδικές συνδέσεις, κρουαζιέρα κ.λπ.).

Ακολούθησε ένας δυναμικός διάλογος και από τη συζήτηση προέκυψε η επιτακτική ανάγκη ολιστικής προσέγγισης του πολιτιστικού τομέα κατά το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και η αξιοποίηση της κουλτούρας των συνεργειών και δικτυώσεων τόσο τομεακά όσο και διατομεακά.

1

Δείτε στη συνέχεια:

B’ φάση διαβούλευσης με αντικείμενο τη «ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027 (ΕΣΠΑ)» στο http://www.pepionia.gr/b_fasi_diavoulefsi/