Γρήγορη μετάβαση

Το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης στις «Διαλέξεις της Πέμπτης» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Σχετικά Θέατρα

Την Πέμπτη 13 Μάϊου 2021 και ώρα  19:00,  ο κ. Γουλιέλμος Ορεστίδης (Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSC Προστασία Μνημείων) θα συμμετάσχει ως ομιλητής στις εβδομαδιαίες «Διαλέξεις της Πέμπτης»  που οργανώνει φέτος το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής.  

Η διαδικτυακή ομιλία έχει θέμα: «Το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης» και θα προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερωθεί για την πορεία ανάδειξης του σπουδαίου αυτού θεάτρου.

Η διάλεξη θα δοθεί διαδικτυακά μέσω Webex:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m90d1c9a13b3c51ab210c0b59b61242d1

Σύνοψη

Το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης βρίσκεται στη νότια κλιτύ του λόφου της ακρόπολης και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μνημειακή τοπογραφία της πόλης, καθώς είναι ένα από τα σημαντικότερα ορατά και ασφαλώς ταυτισμένα αρχαία μνημεία της. Η ύπαρξη θεάτρου στη Σπάρτη ήδη από τον 5ο π.Χ. μαρτυρείται στους αρχαίους συγγραφείς. Το κοίλο που αντικρίζει ο επισκέπτης σήμερα χρονολογείται στα τέλη του 1ου π.Χ. αιώνα. Η έρευνα στο αρχαίο θέατρο Σπάρτης έχει οδηγήσει σε νέες διαπιστώσεις για τη δομή και την αρχική μορφή του και στην αναθεώρηση πολλών μέχρι σήμερα διατυπωμένων απόψεων τόσο για το κοίλο όσο και για το σκηνικό οικοδόμημα. Η παρούσα διάλεξη επικεντρώνεται στην τεκμηρίωση και αναπαράσταση της τελευταίας φάσης του κοίλου και επιχειρεί μια νέα προσέγγιση των ιστορικών-οικοδομικών φάσεων του μνημείου.

Μπορείτε να δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν: