Γρήγορη μετάβαση

Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας: πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Βόρειας Εύβοιας

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου του 2023 εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) πρόσκληση προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος για την υποβολή προτάσεων με στόχο τη χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή της Βορείου Ευβοίας μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υγείας (ΤΠΑ Υγείας).

Η πρόσκληση αυτή (λινκ στην πρόσκληση) θα χρηματοδοτήσει 5 σημαντικά έργα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και προτάθηκαν από τη σχετική θεματική μελέτη για την υγεία και είναι τα ακόλουθα:

  1. Προμήθεια ενός (1) Ασθενοφόρου Οχήματος (4×4) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας
  2. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του ΚΥ Ιστιαίας (Περιλαμβάνει κέντρο Χρόνιων Ασθενών)
  3. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΥ Μαντουδίου
  4. Προμήθεια 1 Κινητής Γυναικολογικής Μονάδας για τις ανάγκες του πληθυσμού της Βόρειας Εύβοιας
  5. Προμήθεια 1 Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας.

Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό του 1.300.000,00.€ Μετά την έκδοση της πρόσκλησης θα ακολουθήσει η υποβολή των 5 Τεχνικών Δελτίων από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος και εν συνεχεία η προκήρυξη των σχετικών έργων.

Το αντικείμενο της πρόσκλησης είναι το εξής:

«Η Βόρεια Εύβοια αποτελείται από 5 δήμους και πάνω από 100 κοινότητες και οικισμούς με τον πληθυσμό των μόνιμων κατοίκων να φτάνει τους 33.000 αριθμός ο οποίος πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες. Η έλευση της πανδημίας καθώς και η καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή δημιούργησαν την ανάγκη για ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες υγειονομικές απαιτήσεις του πληθυσμού. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας και του παραγόμενου έργου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ευβοίας, η παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτεί την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις υπάρχουσες δομές της περιοχής, καθώς και την προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων υγείας για την ενίσχυση του στόλου των οχημάτων.

Η πρόθεση χρηματοδότησης συνδέεται με τον άξονα προτεραιότητας 3.1 «Ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας για όλους» και συγκεκριμένα με τους άξονα δράσης 3.1.1. «Υγεία-υποδομές, εξοπλισμός/ Π.Φ.Υ. για όλους» και 3.1.3. «Υγεία-υποδομές, εξοπλισμός/ Επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα » του εγκεκριμένου ΤΠΑ του Υπουργείου Υγείας. και σκοπό έχει την ενίσχυση μέσων και υποδομών ώστε να προσφέρονται ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στον ωφελούμενο πληθυσμό της περιοχής, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αναμένεται να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν τα Κέντρα Υγείας της περιοχής, προκειμένου να αποδίδονται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους ωφελούμενους. Η προμήθεια των Κινητών Μονάδων αναμένεται να συμβάλλει κυρίως στον τομέα της πρόληψης και στην ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα στους κατοίκους των δυσπρόσιτων περιοχών.

Τέλος, με την προμήθεια ασθενοφόρων, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, θα μειωθεί ο χρόνος προσέγγισης και διακομιδής ασθενών συμβάλλοντας στο παραγόμενο έργο της ΠΦΥ της περιοχής».