Φωτογραφικός Διαγωνισμός / Photography Contest

Φωτογραφικός Διαγωνισμός

Photography Contest

2

Πρόσθεσε το hashtag #DIAZOMA2024 με την τοποθεσία του θεάτρου, ανεβάζοντας μία (1) έως πέντε (5) φωτογραφίες, από ένα ή περισσότερα αρχαία θέατρα της Ελλάδας.

Έλα να δημιουργήσουμε μαζί την ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας στο διαδίκτυο με θέμα τα Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας!

Πάρε μέρος, από την 6η Μαρτίου 2024 μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2024, στον διαγωνισμό φωτογραφίας στο Instagram του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, που από την ίδρυσή του, το 2008, συμβάλλει στην προστασία, την ανάδειξη και την ένταξη στη σύγχρονη ζωή των αρχαίων θεάτρων, και κέρδισε! Για τα δώρα εδώ, για τις οδηγίες συμμετοχής εδώ και για τους όρους συμμετοχής εδώ.

Βραβεία

1ο Βραβείο

2ο Βραβείο

3ο Βραβείο

4ο Βραβείο

5ο Βραβείο

Έπαινοι

1ος Έπαινος

2ος Έπαινος

Οδηγίες συμμετοχής

 • Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής με μία έως πέντε ψηφιακές φωτογραφίες, που τράβηξε ο ίδιος, και αποτυπώνουν ένα ή περισσότερα αρχαία θέατρα της Ελλάδας.
 • Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι πρωτότυπες φωτογραφικές λήψεις από τα αρχαία θέατρα και όχι παράγωγα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.
 • Σημειώνεται, για όσους δε διαθέτουν Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία (βλ. Υπουργείο Πολιτισμού), ότι στο χρονικό διάστημα διενέργειας του φωτογραφικού διαγωνισμού η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους έχει οριστεί να είναι δωρεάν: την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη), την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 (Διεθνή Ημέρα Μνημείων) και το Σάββατο 18 Μαΐου (Διεθνή Ημέρα Μουσείων).
 • Το ΔΙΑΖΩΜΑ δεν εγγυάται την ελεύθερη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στις παραπάνω ημερομηνίες, και εν γένει δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική πρόσβασης ή τις προϋποθέσεις επίσκεψης, που καθορίζονται από αποφάσεις αρμοδίων οργάνων της ελληνικής Πολιτείας.
 • Οι φωτογραφίες μπορούν να απεικονίζουν το θέατρο στο σύνολό του ή μέρος του θεάτρου, όπως λεπτομέρειες του οικοδομήματος κ.ά. 
 • Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι είτε έγχρωμες είτε ασπρόμαυρες. Επίσης, πρέπει να είναι χωρίς υδατογραφήματα και υπογραφές.
 • Για τη φωτογράφηση στους αρχαιολογικούς χώρους δεν επιτρέπεται η χρήση φλας και η ολογραφική φωτογράφηση με ακτίνες laser. Οι συνθήκες φωτογράφισης ενδέχεται να διαφέρουν ανά θέατρο, ανάλογα με τις κατευθύνσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής.
 • Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν με δική τους ευθύνη να εξασφαλίσουν τη νόμιμη λήψη των φωτογραφιών στους αρχαιολογικούς χώρους, με την τήρηση των σχετικών οδηγιών και τη διασφάλιση της έγκρισης των προσώπων που πιθανόν να απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Σε περίπτωση που η νόμιμη λήψη της φωτογραφίας απαιτεί άδεια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλης αρμόδιας Αρχής, την άδεια αυτή υποχρεούται να εξασφαλίσει με δικά του μέσα ο συμμετέχων.

Όροι συμμετοχής

 • Η ανακοίνωση με τους όρους συμμετοχής του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, και θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ (diazoma.gr) και στον επίσημο ιστότοπο του Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και σε ιστοσελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 • Το ΔΙΑΖΩΜΑ ως Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.
 • Η καταληκτική ημερομηνία δικαιώματος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
 • Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός για Έλληνες πολίτες και πολίτες Κρατών-μελών της Ε.Ε. άνω των 18 ετών.
 • Αποκλείονται από τη συμμετοχή υπάλληλοι και εθελοντές του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, τα μέλη της κριτικής επιτροπής του φωτογραφικού διαγωνισμού, και συγγενείς τους α΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοί τους.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που υποβάλλονται στον διαγωνισμό πρέπει να ανήκουν στους συμμετέχοντες. Ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που έχει παραβιαστεί δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας από φωτογραφία που υποβάλλεται στον διαγωνισμό, αλλά ούτε και για την περαιτέρω παραβίαση τέτοιου δικαιώματος για υποβληθείσα συμμετοχή, εκτός εάν τούτο οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια των προστηθέντων του.
 • Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε συμμετοχή κριθεί ως προϊόν απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής. 
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί δήλωση ότι τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους συμμετέχοντες και παρέχεται στο ΔΙΑΖΩΜΑ άδεια περαιτέρω χρήσης τους κατά τα εδώ αναφερόμενα. Συνεπώς το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιοποιήσει το φωτογραφικό υλικό του διαγωνισμού, επώνυμα (με αναφορά του ονόματος του διαγωνιζομένων) και κατ’ αποκλειστική επιλογή δική του, είτε ψηφιακά είτε έντυπα, για τη δημιουργία ψηφιακής έκθεσης φωτογραφίας με θέμα τα αρχαία θέατρα της Ελλάδας, για την επικαιροποίηση του φωτογραφικού αρχείου των θεάτρων στον ιστότοπο του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, για ενημερωτικούς λόγους, για λόγους προώθησης κ.ά. Διατηρείται πάντοτε το ηθικό δικαίωμα αναφοράς του ονόματος του δημιουργού, ο οποίος και παρέχει κάθε αναγκαία για τα ανωτέρω σχετική άδεια χρήσης και μη εμπορικής εκμετάλλευσης της συμμετοχής του από το ΔΙΑΖΩΜΑ.
 • Το ΔΙΑΖΩΜΑ δικαιούται να αξιολογήσει ενστάσεις ή αντιρρήσεις που προβάλλονται από αρμόδια Αρχή για τη νομιμότητα λήψης της φωτογραφίας ακόμη και κατά την εξέταση του παραδεκτού των συμμετοχών στον Διαγωνισμό.
 • Η ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού θα γίνει από κριτική επιτροπή ειδικών, που τα ονόματά τους θα γνωστοποιηθούν μαζί με την ανακοίνωση των νικητών του Διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ.
 • Θα απονεμηθούν 5 βραβεία και 2 έπαινοι:
  • 1o Βραβείο, δωροκάρτα αξίας 220 €, πλήρης υποτροφία σε σεμινάριο φωτογραφίας, και δημοσίευση στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
  • 2ο Βραβείο, δωροκάρτα αξίας 200 € και δημοσίευση στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
  • 3ο Βραβείο, δωροκάρτα αξίας 180 € και δημοσίευση  στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
  • 4ο Βραβείο, δωροκάρτα αξίας 160 € και δώρο βιβλίο-έκδοση του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
  • 5ο Βραβείο, δωροκάρτα αξίας 140 € και δώρο βιβλίο-έκδοσητου περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
  • 1ος  Έπαινος, δωροκάρτα αξίας 60 € και δώρο βιβλίο-έκδοση του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
  • 2ος  Έπαινος, δωροκάρτα αξίας 40 € και δώρο βιβλίο-έκδοση του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
 • Επίσης, όλες οι φωτογραφίες που θα διακριθούν, είτε με βραβείο είτε με έπαινο, θα δημοσιοποιηθούν, με τα ονόματα των νικητών, με την ανάρτηση τους στους επίσημους ιστοτόπους και στις ιστοσελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ και του Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Σε περίπτωση που, από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών παρέλθουν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί τους, ή σε περίπτωση που αρνηθούν να παραλάβουν τα βραβεία και τους επαίνους, και τα δώρα που τα συνοδεύουν τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά τα δικαιώματά τους, τα οποία θα μεταβιβαστούν στους αμέσως επόμενους επιλαχόντες συμμετέχοντες του διαγωνισμού.
 • Το ΔΙΑΖΩΜΑ, ως Διοργανωτής, δε φέρει ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.
 • Επίσης, δε φέρει ευθύνη ο Διοργανωτής σε περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν καταστεί δυνατή η καταχώρηση της συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού. 
 • Η ευθύνη του Διοργανωτή σε καμία περίπτωση δεν αφορά τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο συμμετέχων παρέχει αυτοδίκαια στο ΔΙΑΖΩΜΑ τη συναίνεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνική) για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά για τον Διαγωνισμό. Το αρχείο προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων που θα προκύψει από τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας θα καταστραφεί μετά την εξαργύρωση των βραβείων από τους νικητές του διαγωνισμού, σε κάθε δε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερου των έξι (6) μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο.
 • Η συγκεκριμένη ενέργεια διεξαγωγής Φωτογραφικού Διαγωνισμού δε διεξάγεται, δε χρηματοδοτείται, δεν προωθείται, δεν υποστηρίζεται, δεν τυγχάνει διαχείρισης από το Instagram και δε σχετίζεται με αυτό. Με την συμμετοχή σας επιβεβαιώνεται ότι το Instagram απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τη συγκεκριμένη ενέργεια.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, που ορίζεται από τη στιγμή της χρήση της σήμανσης, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω οδηγιών και όρων  συμμετοχής.