Γρήγορη μετάβαση

Καινοτόμα Μέσα για τον βιώσιμο τουρισμό, GuardiansofNaxos

Media Innovation for Sustainable Tourism, Guardians of Naxos

Μπορεί η καινοτόμος χρήση εφαρμογών, αναδυόμενων τεχνολογιών και Μέσων να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες στην αναζήτηση της υποστήριξης των τουριστών με σκοπό τη διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης;

Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει το εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (BIP – Blended Intensive Programme) με τίτλο “Media Innovation for Sustainable Tourism”. Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται με τη συνεργασία τριών Πανεπιστημίων από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Τουρκία:

  • του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού)
  • του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Darmstadt (h_da) (τμήμα Επικοινωνίας)
  • του Πανεπιστημίου Yasar (τμήμα Επικοινωνίας)

Μετά τη διοργάνωση διαδικτυακού εργαστήριου στις 16 Φεβρουαρίου 2023 από το Media Lab του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Expanded Media» του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Darmstadt (h_da), όπου παρουσιάστηκε μια πρότυπη καμπάνια εστιασμένη στο νησί της Νάξου καθώς και τη διεξαγωγή κοινών διαδικτυακών μαθημάτων, οι εργασίες συνεχίζονται στο θερινό σχολείο που λαμβάνει χώρα στη Νάξο το διάστημα 12-18 Ιουνίου 2023.

Σαράντα φοιτητές και καθηγητές των τριών Πανεπιστημίων ξεκινώντας τις εργασίες τους στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, βρίσκονται από τη Δευτέρα 12 Ιουνίου στη Νάξο και εργάζονται μαζί με την τοπική κοινωνία στοχεύοντας στην πρόταση λύσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη χρήση καινοτόμων Μέσων όπως της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR & AR), του Blockchain και της Εφαρμογής (app) Guardians of Naxos για τον σκοπό αυτό.