Γρήγορη μετάβαση

Υποψήφιος για τις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις» ο Δήμος Ηρακλείου

Πηγή: efsyn.gr

Υποβλήθηκε ο φάκελος της υποψηφιότητας του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030».

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας, ο δήμος θα αποκτήσει τα απαραίτητα υποστηρικτικά εργαλεία, όσον αφορά στην πολιτική του για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030.

Την υποψηφιότητα του Δήμου Ηρακλείου στήριξαν εμπράκτως (με έγγραφη στήριξη) επιμελητήρια, επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της πόλης, ο ΟΛΗ και οι όμοροι Δήμοι Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, γεγονός που αποδεικνύει την ενότητα όλων μπροστά σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα.

Το πρόγραμμα, αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Horizon Europe», έχει ως βασικό στόχο να υποστηρίξει 100 ευρωπαϊκές πόλεις στον μετασχηματισμό τους προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).