Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή των συμβάσεων για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας

Σχετικά Θέατρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013

Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 ανατέθηκαν στα γραφεία του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» οι δύο μελέτες που απαιτούνται για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας. (Εικ. 1)

Αρχικά υπεγράφη το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στο σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την εταιρία «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με αντικείμενο: «Γεωτεχνικές – γεωλογικές έρευνες και μελέτες για το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας στην Αιτωλοακαρνανία».

Το συμφωνητικό υπέγραψαν για λογαριασμό του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος και ο κ. Γιώργος Ντουνιάς, γεωλόγος, εκπρόσωπος της παραπάνω εταιρίας. (Εικ. 2)

Στη συνέχεια υπεγράφη από τον αρχιτέκτονα – μηχανικό – αναστηλωτή, κο Νίκο Χατζηδάκη και τον πρόεδρο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κο Σταύρο Μπένο, η σύμβαση με αντικείμενο την «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας»(Εικ. 2)

Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει:

Α. Τεκμηρίωση – Βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα.

Β. Καταγραφή της παθολογίας επί των σχεδίων αποτύπωσης σε μικρότερη κλίμακα και περιγραφή των αιτίων των φθορών.

Γ. Πρόταση αποκατάστασης, η οποία θα περιλαμβάνει τις:

  1. Απαιτούμενες εργασίες ανάταξης, στερέωσης και συμπλήρωσης λίθων.
  2. Προτάσεις επίλυσης όλων των προβλημάτων που διαγνώστηκαν.
  3. Προτάσεις για τα αναλήμματα του κτηρίου της σκηνής.
  4. Προτάσεις για τη δυνατότητα ανάταξης και επανατοποθέτησης των γωνιόλιθων που παρασύρθηκαν από την κατωφέρεια της πλαγιάς, με σκοπό τη συγκράτηση του πρανούς.
  5. Πρόταση για την κατασκευή των απαραίτητων διαδρομών, σημάνσεων, πινακίδων και στάσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση της επισκεψιμότητας του μνημείου και του περιβάλλοντος του.

Τα χρήματα για την ανάθεση των μελετών θα αντληθούν από τον κουμπαρά – ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό – που έχει ανοιχθεί για το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας. Το «Διάζωμα» σε συνεργασία με τη Γέφυρα Α.Ε. και τους πολίτες της περιοχής καταβάλλει προσπάθεια για να συγκεντρώσει το ποσό που απαιτείται για την ανάθεση απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης του μνημείου. Η εταιρεία «Γέφυρα Α.Ε.» έχει ήδη διαθέσει χρηματοδότηση, ύψους 11.000 ευρώ, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του κουμπαρά.

Επίσης, ο Δήμος Αντιρρίου έχει εγκρίνει χρηματοδότηση, ύψους 70.000 ευρώ, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, η οποία διατίθεται στο ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. – Γενική Γραμματεία Πολιτισμού – για την προστασία και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας.

Με τη χρηματοδότηση αυτή πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ανασκαφικές  εργασίες στο σκηνικό οικοδόμημα, τις παρόδους και τους αναλημματικούς τοίχους του κοίλου του θεάτρου, οι οποίες απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου.

Η εκπόνηση των παραπάνω μελετών θα ολοκληρωθεί εντός του 2013 και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ένταξη της υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου στο Ε.Σ.Π.Α.

Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων (Υπουργείου, Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολιτών, χορηγών και «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ») ανοίγει ο δρόμος για την προστασία και ανάδειξη ενός ακόμη μνημείου.

DTM_704_01

Εικ. 1: Το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας

DTM_704_02

Εικ. 2: Εικόνα από την υπογραφή των συμβάσεων: από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Γιώργος Ντουνιάς, γεωλόγος, εκπρόσωπος της εταιρίας «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», Νίκος Χατζηδάκης, αρχιτέκτων – μηχανικός, αναστηλωτής και Χρήστος Λάζος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»