Γρήγορη μετάβαση

Γεωργία Μανωλοπούλου: Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια

Πηγή: www.pelop.gr

Της Αλ. Παναγοπούλου – [email protected]

CACHE_260X260_1_596523
Η  13η Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Διάζωμα» πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, με την Γεωργία Μανωλοπούλου,
να ανανεώνει τη θητεία της στο ΔΣ, λαμβάνοντας
149 ψήφους.
«Πρωταρχικός μας στόχος είναι η εξασφάλιση της απόλυτης και ουσιαστικής συνέργειας και συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων: ΥΠΠΟΑ, περιφέρειες, δήμοι και κοινότητες πολιτών» σημειώνει χαρακτηριστικά η Γεωργία Μανωλοπούλου μιλώντας στην «Π», ενώ αναφερόμενη στην πρώτη της θητεία στο ΔΙΑΖΩΜΑ αναφέρει: «Αρχικά μπήκαμε με την ιδιότητα των νέων ανθρώπων που διακατέχονται από το δαιμόνιο της δημιουργίας, της συνεχούς αναζήτησης και που μέσα σε αυτή την κοινωνική συμμαχία βρήκαμε το πνευματικό, το κοινωνικό και δημιουργικό πεδίο. Οπως λέει και ο Σταύρος Μπένος, στο Διάζωμα δεν φοβόμαστε τις ουτοπίες, τις μοιραζόμαστε, τις δημιουργικές ιδέες μας, τις ιδεολογίες μας και προσπαθούμε να συνδιαμορφώσουμε έργα ορατά».
Η πρώτη θητεία ολοκληρώθηκε και το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε η συνέλευση του Διαζώματος, η οποία έγινε όλη σε ψηφιακό περιβάλλον «με τεράστια συμμετοχή των μελών από την Ελλάδα και το εξωτερικό» όπως αναφέρει η Γεωργία Μανωλοπούλου. Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει πάνω από 800 τακτικά μέλη ενώ υπάρχει και ο θεσμός των εταιρικών μελών στον οποίον συμμετέχουν όλα τα ιδρύματα της χώρας καθώς και η επιχειρηματική κοινότητα.
Συνεχίζοντας η Γεωργία Μανωλοπούλου επισημαίνει πως μεγάλος, οραματικός στόχος είναι «η κοινωνικοποίηση, ο εκδημοκρατισμός των μνημείων και η ένταξή τους στο κέντρο της ζωής, στο κέντρο της βιώσιμης ανάπτυξης».
Και αν η πρώτη θητεία ήταν ίσως μια περίοδο στην οποία τα νέα μέλη έψαχναν να βρουν τη δική τους φωνή, τι γίνεται τώρα; «Τώρα πλέον προχωράμε και στον σχεδιασμό των ολιστικών πολιτιστικών προγραμμάτων με τρεις πυλώνες που είναι τα αρχαιολογικά πάρκα, οι πολιτιστικές διαδρομές και βέβαια το νέο πρόγραμμα “Πόλις” που αφορά τις πόλεις του μέλλοντος» μας απαντά ενώ αναφέρεται και στο πεδίο της εκπαιδευτικής κοινότητας, με εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένα και από το υπουργείο Παιδείας και από το υπουργείο Πολιτισμού που είναι για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το ΔΙΑΖΩΜΑ στηρίζεται στις κοινωνίες των πολιτών. Οπως επισημαίνει η Γεωργία Μανωλοπούλου: «Οπως είδαμε και τώρα μέσω της πανδημικής κρίσης, οι βασικές αξίες είναι η υγεία, η παιδεία και ο πολιτισμός και αυτά είναι τα υγιή κύτταρα που θα δομήσουν τον πολίτη του μέλλοντος.
Συνεχίζοντας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτός ο πολίτης του μέλλοντος πλέον και σύμφωνα με τα ψηφίσματα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των μεγάλων Οργανισμών, είναι αυτός που συνδιαμορφώνει νέες πολιτικές, συμμετέχει, είναι κοινωνός ενεργός και ουσιαστικά και σε όλα τα επίπεδα».

Αλλωστε, το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι σε απόλυτη σύμπνοια με τις βασικές αρχές του «Ψηφίσματος του Ευρπωαϊκού Κοινοβλυίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη» και ειδικότερα με τα άρθα 14 και 15 που αναφέρονται σε νέα μοντέλα διακυβέρνησης.Συγκεκριμένα τα άρθρα αναφέρουν, πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

14. Χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συμβουλίου να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για τα νέα μοντέλα συμμετοχικής διακυβέρνησης για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προώθηση της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων,

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη νομικών μέσων που επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή των κοινοτήτων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά (διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, ανάπτυξη και προώθηση).

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το πρόγραμμα «Πόλις» στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί τέσσερις πόλεις της Ελλάδος και αφορά τις πόλεις του μέλλοντος και στόχο έχει την ανάδειξη της ταυτότητας των πόλεων, όχι μόνο της πολιτιστικής, αλλά και της ζωντανής τοπικής παραγωγής. Αν και ακόμα η Πάτρα δεν έχει ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Γεωργία Μανωλοπούλου αναφερόμενη στην πρόταση που αφορά στην αχαϊκή πρωτεύουσα τονίζει: «Η πρόταση για την Πάτρα του μέλλοντος στηρίζεται στη φιλοσοφία της ανοικτής πρόσβασης, της απόδοσης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος στο κοινό της πόλης με την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών δημιουργώντας ένα ενεργό πολιτιστικό δίκτυο με κέντρο του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο καθιστώντας την παράλληλα κι ένα δυνατό προορισμό. Ο πολιτισμός δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως πολυτέλεια αλλά ως συνεκτική ύλη των κοινωνιών, πηγή συλλογικής μνήμης, γνώσης, έμπνευσης, πνευματικής απελευθέρωσης και ένα δυνατό αναπτυξιακό εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξή της πόλης στηριζόμενο στις νέες αρχές του νέου μοντέλου.

H Γεωργία Μανωλοπούλου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, εδώ.