Γρήγορη μετάβαση

ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προβολής, Διαβούλευσης και Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του Έβρου

Το evrosmeta.gr είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα Ανοιχτής Διακυβέρνησης που ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, εξυπηρετεί τη δημοκρατική συμμετοχή και εξασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη βάση μιας ανοιχτής και δημοκρατικής διαδικασίας, που εξυπηρετεί το συνολικό κοινωνικό συμφέρον.

Ο επισκέπτης μπορεί να δει το γενικό πλαίσιο της στρατηγικής και τις προτάσεις της κοινωνίας και των φορέων της περιοχής. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο διαβούλευσης και ενημέρωσης.

Μετά την έγκριση του προγράμματος, το evrosmeta.gr θα λειτουργεί όχι μόνο ως παρατηρητήριο της πορείας υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, αλλά ενσωματώνοντας ποιοτικούς δείκτες θα αξιολογεί τις εκροές και τα αποτελέσματα των έργων και δράσεων.

Παράλληλα όμως το evrosmeta.gr ανοίγει έναν εποικοδομητικό διάλογο, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να παρουσιασει τις Προτάσεις του για το πρόγραμμα. 

Μετά από αξιολόγηση οι πιο ολοκληρωμένες προτάσεις θα αναρτώνται στην αντίστοιχη ενότητα, ώστε να εντάσσονται και αυτές στην δημόσια διαβούλευση. 

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, διευκολύνεται η ανταλλαγή ιδεών και η συμμετοχή στη διαμόρφωση του μέλλοντος της περιοχής.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση της πλατφόρμας αυτής γίνεται από την θερμοκοιτίδα D-HUB του Σωματείου Διάζωμα και προσφέρεται δωρεάν για τις ανάγκες του Στρατηγικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του Έβρου.