Γρήγορη μετάβαση

Έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Μεγάλου Θέατρου της Γόρτυνας στην Κρήτη

Σχετικά Θέατρα

Η σχέση του Διαζώματος με το Μεγάλο Θέατρο Γόρτυνας ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2008, όταν ο πρόεδρος του Διαζώματος, κος Σταύρος Μπένος επισκέφτηκε πρώτη φορά το μνημείο.  Έκτοτε, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι πάντα παρόν και συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην ανάδειξή του. Από τις πρώτες ενέργειες ήταν το άνοιγμα του «κουμπάρα» του θεάτρου. Επίσης, τον Ιούλιο του 2010, με την ενθάρρυνση  του Διαζώματος,  η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, διέθεσε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, χρηματοδότηση ύψους 400.000,00 €.  Η ανασκαφική έρευνα που ακολούθησε έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μάλιστα, το Μάιο του 2020,  υπεγράφη νέα Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο  Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης – με πόρους της Περιφέρειας, ύψους 240.000 ευρώ, με αντικείμενο την ολοκλήρωση της ανασκαφής και της αποκατάστασης του θεάτρου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, στις 19 Νοεμβρίου του 2020 εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η εγκριτική Απόφαση για την Αρχιτεκτονική Μελέτη Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Μεγάλου Θέατρου της Γόρτυνας στην Κρήτη. Τη μελέτη εκπόνησε για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦ.Α.), ο αρχιτέκτονας – μηχανικός, κ. Νίκος Χατζηδάκης.

Η εγκεκριμένη πλέον μελέτη αποτελεί μια εκ των τεσσάρων μελετών που εκπονήθηκαν μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης με την ΕΦ.Α. Ηρακλείου, με σκοπό την ολοκληρωμένη πρόταση αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου στην παρούσα φάση. Οι υπόλοιπες τρεις είναι οι εξής:

Ι. Αποτύπωση με τοπογραφικές μεθόδους του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας,

ΙΙ. Τεχνικογεωλογική – γεωτεχνική μελέτη μεγάλου θεάτρου Γόρτυνας για το έργο

«Αποκάλυψη και αποκατάσταση του μεγάλου θεάτρου Γόρτυνας», και

ΙΙΙ. Στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας.

Η μελέτη αρχιτεκτονικής αποκατάστασης σε συνδυασμό με την εδαφομηχανική και στατική μελέτη (καθώς και με τη μελέτη συντήρησης που εκπονήθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία) πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη φάση με σκοπό να ορίσουν και να ιεραρχήσουν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν εφεξής στο μνημείο (ανασκαφικές εργασίες, επεμβάσεις προστασίας ή άλλες επεμβάσεις), οι οποίες δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητες, αλλά θα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που θα αφορά στον ορθό προγραμματισμό τους, από την αποκάλυψη έως την τελική αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου.

Η μελετητική πρόταση έχει τους παρακάτω στόχους:

α. Την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των επεμβάσεων που απαιτείται να γίνουν

στο μνημείο και το περιβάλλον του από σήμερα έως και την τελική ανάδειξή του.

β. Την αντιμετώπιση των δομικών και άλλων προβλημάτων του μνημείου με στόχο

την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και του ίδιου του μνημείου.

γ. Την αποκατάσταση του κοίλου, καθώς έχει στο σύνολό του σχεδόν αποκαλυφθεί και

αποτελεί μια αυτόνομη ενότητα του θεάτρου.

δ. Τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του μνημείου, ώστε να γίνεται κατανοητό και

στον μη ειδικό επισκέπτη.

ε. Τη σύνδεση του αρχαίου θεάτρου με τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας και τη

δημιουργία των ελάχιστων απαραίτητων συνθηκών επισκεψιμότητας, σε πρώτο

στάδιο, καθώς ο χώρος θα εξελιχθεί στο μέλλον.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραπάνω Υπουργική Απόφαση που θα δώσει μια δεύτερη ζωή στο Μεγάλο Θέατρο Γόρτυνας, θα αναδείξει την ξεχωριστή αυτή κατηγορία των μεγάλων ρωμαϊκών θεάτρων της Ελλάδας, και συγχρόνως θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.

  • Υπάρχουσα κατάσταση και πρόταση αποκατάστασης. Άποψη από ΝΑ.(Αρχείο μελετητή κ. Ν. Χατζηδάκη, Νοέμβριος 2020)

Δείτε στη συνέχεια: