Γρήγορη μετάβαση

Δημόσια Αρχαιολογία: Tο πρόγραμμα «Παλαιολιθική Λέσβος» απέκτησε ιστοσελίδα!

Από το 2012 εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό το πρόγραμμα «Παλαιολιθική Λέσβος», το οποίο υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Προϊστορικής Αρχαιολογίας Νένας Γαλανίδου, ερευνά τις απαρχές της κατοίκησης στο Αιγαίο. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιστήμονες με ειδίκευση στην αρχαιολογία, τη γεωαρχαιολογία, την αρχαιομετρία, τις γεωεπιστήμες, την παλαιοκλιματολογία και την παλαιογεωγραφία.

Φέτος, το πρόγραμμα «Παλαιολιθική Λέσβος» συμπλήρωσε δέκα χρόνια αδιάλειπτης έρευνας, και πρόσφατα απέκτησε τον δικό του ιστότοπο. Η νέα δίγλωσση ιστοσελίδα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την πλατιά επικοινωνία της παλαιολιθικής αρχαιολογίας με το ευρύ κοινό. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος ιστότοπος του προγράμματος πέρα από το ιδιαίτερα σημαντικό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό που φιλοξενεί σχετικά με την έρευνα στην περιοχή, επιχειρεί να ταξιδέψει εικονικά τον επισκέπτη στην περιοχή αλλά και να τον μυήσει στην παλαιολιθική εποχή παρέχοντας διαρκή ενημέρωση για τα νέα της Παλαιολιθικής Έρευνας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Με επίκεντρο τη συστηματική ανασκαφή στα Ροδαφνίδια, μία υπαίθρια θέση της πρώιμης  Παλαιολιθικής εποχής στον Κόλπο της Καλλονής, στρατηγικά τοποθετημένη δίπλα στις θερμές πηγές του Λισβορίου, το πρόγραμμα εξετάζει τη δραστηριότητα των προϊστορικών ανθρώπων στη Λέσβο το τελευταίο μισό εκατομμύριο χρόνια! Η αρχαιολογική σκαπάνη στο υπέδαφος του ελαιώνα του Λισβορίου αποκαλύπτει μοναδικά εργαλεία της Αχελαίας τεχνικής παράδοσης. Η Παλαιολιθική Λέσβος συμπληρώνει μια ψηφίδα στο ατελώς γνωστό ψηφιδωτό του πρώιμου προϊστορικού κόσμου, εκεί ακριβώς όπου η Ασία συναντά την Ευρώπη, το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η κυρία Νένα Γαλανίδου, είναι  η πρώτη ακαδημαϊκός που εισήγαγε το γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Αρχαιολογίας στον πυρήνα των ενδιαφερόντων της αρχαιολογικής ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πρόσφατα, μάλιστα, δημοσίευσε το πόνημά της, με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τη Δημόσια Αρχαιολογία στην Ελλάδα»*, το οποίο συνοψίζει την ελληνική σύγχρονη  εμπειρία στο πεδίο της Δημόσιας Αρχαιολογίας μέσα από πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και την καλλιέργεια της χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής προσέγγισης στην προστασία και ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο στον ακόλουθο σύνδεσμο και «ταξιδέψτε» στον μαγευτικό κόσμο της  Παλαιολιθικής Έρευνας: https://www.palaeolithiclesbos.org

  • «Η Παλαιολιθική Λέσβος συμπληρώνει μια ψηφίδα στο ατελώς γνωστό ψηφιδωτό του πρώιμου προϊστορικού κόσμου, εκεί ακριβώς όπου η Ασία συναντά την Ευρώπη, το βορειοανατολικό Αιγαίο».

*Μπορείτε να διαβάσετε το πόνημα  στην πρωτότυπη μορφή στην αγγλική γλώσσα, εδώ