Γρήγορη μετάβαση

Δεύτερη επιστολή για τη διοργάνωση της ΙΓ΄Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

 

Αγαπητά μας μέλη,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι έφτασε η ώρα για τη ΙΓ΄ Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

Όπως ήδη γνωρίζετε, φέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύουμε η Γενική μας Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά, μέσω μίας πλατφόρμας, η οποία μετά από ειδική επεξεργασία που έχει γίνει από την εταιρεία APG και το τακτικό μέλος και εθελοντή του Σωματείου, κ. Σωκράτη Μεχτερίδη, μας δίνει τη δυνατότητα για Τηλεδιαπίστευση, Τηλεδιαβούλευση και Τηλεψηφοφορία.

Δυστυχώς, λόγω των νέων μέτρων κατά της πανδημίας, αλλά και για την ασφάλεια όλων μας δεν θα είναι δυνατή η φυσική παρουσία των μελών του Σωματείου μας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής θα παρευρισκόμαστε μόνο εγώ, ως Πρόεδρος, ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, στέλεχος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η Εφορευτική Επιτροπή, το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και οι τεχνικοί της εταιρείας APG.

Με την παρούσα επιστολή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Καταστατικού του Σωματείου, σας προσκαλούμε στις εργασίες της Συνέλευσης που θα λάβουν χώρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ. – 16:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

α) Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.

β) Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31η Αυγούστου του 2020.

γ) Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου του 2019.

δ) Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2021.

ε) Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2021.

στ) Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2019.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Καταστατικό του Σωματείου «…τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου. Κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτεί στη Γενική Συνέλευση ένα μόνον άλλο μέλος».

Μην ξεχνάτε, όμως, ότι η Γενική μας Συνέλευση είναι και εκλογική. Συνεπώς και όπως αναφέρεται στο Καταστατικό «…Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ. Σ. υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης και καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία, κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δ. Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν».

Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως αναφέρεται και στο καταστατικό μας «…Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες από την Γ. Σ. και η θητεία της είναι τετραετής και παράλληλη με αυτήν του Δ. Σ.».

Συγκεκριμένα, οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να κατατεθούν έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, με την αποστολή της σχετικής φόρμας υποψηφιότητας (Συν. 1), καθώς και ενός σύντομου  βιογραφικού σημειώματος, το οποίο θα αναρτηθεί σε διακριτή θέση στην ιστοσελίδα του Σωματείου. Η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικά (Μπουμπουλίνας 30 / Τ.Κ.: 10682), ηλεκτρονικά ( [email protected] ) ή τηλεομοιοτυπικά (210/8254258).

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε Εταιρικό Μέλος θα πρέπει να ορίσει έναν εκπρόσωπο για την 13η Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προκειμένου να έχει δικαίωμα ψήφου, τόσο στην έγκριση των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, όσο και στην ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας επισυνάπτουμε και το αναλυτικό πρόγραμμα των ομιλιών της Γενικής μας Συνέλευσης το Σάββατο 03/09 (Συν. 2).

Κάθε τακτικό και εταιρικό μέλος, πατώντας τον προσωπικό σύνδεσμο που θα λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, θα συνδεθεί αυτόματα στην πλατφόρμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο σύνδεσμος αυτός είναι διαφορετικός και μοναδικός για κάθε μέλος και θα του δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και να ψηφίσει, εάν εκπροσωπεί την εταιρεία στις ψηφοφορίες, τόσο για τη διαπίστωση απαρτίας, όσο και για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα κάθε μέλος θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί ανοίγοντας το σύνδεσμο από υπολογιστή, κινητό ή και τάμπλετ.

Την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης όλα τα μέλη θα συνδεθούν στις 9:30 π.μ., προκειμένου στις 10:00 π.μ. ακριβώς να ξεκινήσουμε με τη διαπίστωση της απαρτίας. Η διαπίστωση απαρτίας θα γίνει αυτόματα με τη σύνδεση των μελών στην πλατφόρμα, και θα  ενημερώσω εγώ ως Πρόεδρος για τον ακριβή αριθμό των μελών που είναι «παρόντα».

Αμέσως μετά τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν το Προεδρείο της Συνέλευσης και την Εφορευτική Επιτροπή. Κατά την εκλογή τους θα εμφανιστεί στις οθόνες του κάθε χρήστη κουμπί ΝΑΙ/ΟΧΙ, προκειμένου να υποβάλει τη σύμφωνη ή μη γνώμη του για καθένα ξεχωριστά (Προεδρείο της Συνέλευσης -Εφορευτική Επιτροπή).

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει η παρουσίαση του απολογισμού της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, καθώς και ο προγραμματισμός των δράσεων για το έτος 2021 από εμένα ως Πρόεδρο του Σωματείου. Έπειτα, ο ταμίας του Σωματείου, κ. Γιώργος Κουρουπός θα παρουσιάσει τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό του Σωματείου, καθώς και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος.

Μετά την παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2019 από την πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής, κα Μαίρη Μπελογιάννη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υποψήφιοι (Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής) θα πραγματοποιήσουν πεντάλεπτες τοποθετήσεις με θέμα: «Τι είναι για μένα το ”ΔΙΑΖΩΜΑ” και πως βλέπω το μέλλον του».

Θα ακολουθήσει ο διαδικτυακός διάλογος. Έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα ειδικό σύστημα ερωτήσεων, προκειμένου κάθε μέλος να μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις, να βλέπει τις ερωτήσεις των άλλων και να επιλέγει με το εικονίδιο «καρδούλα» αυτές που προτιμά, ώστε οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις να απαντηθούν από εμένα.

Με το πέρας των ερωτήσεων και απαντήσεων θα ξεκινήσει η έγκριση των θεμάτων της φετινής μας γενικής συνέλευσης, με το ίδιο τρόπο της εκλογής του Προεδρείου της Συνέλευσης και της Εφορευτικής Επιτροπής, δηλαδή με το κουμπί ΝΑΙ/ΟΧΙ. Κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα θα προσφωνείται ξεχωριστά από το Προεδρείο που θα καλεί τα μέλη να ψηφίσουν:

α) Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.

β) Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31η Αυγούστου του 2020.

γ) Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου του 2019.

δ) Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2021.

ε) Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2021.

στ) Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2019.

Ύστερα, στις 14:00 μ.μ. ακριβώς και μετά το πέρας των εργασιών θα ανοίξουν οι «ηλεκτρονικές κάλπες» και θα ξεκινήσει το σημαντικότερο σημείο της διαδικασίας, δηλαδή η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας οι «ηλεκτρονικές κάλπες»  θα παραμείνουν ανοιχτές για  δύο ώρες: 14:00 μ.μ. – 16:00 μ.μ.

  1. Σε κάθε μέλος που εκπροσωπεί την εταιρεία στις ψηφοφορίες θα του εμφανιστεί μία ειδική φόρμα, προκειμένου να ψηφίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής που επιθυμεί. Εάν είναι και τακτικό μέλος θα του ανοίξει εκ νέου η φόρμα για να ψηφίσει και δεύτερη φορά.
  2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μέχρι 9 σταυρών για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή.
  3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα μπορούν να δουν τις ψήφους των μελών, μόνο εφ’ όσον υπάρχει έγκριση και από τα 3 μέλη της επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Τέλος, εάν δεν έχετε δηλώσει και θέλετε να συμμετέχετε στη 13η Γενική μας Συνέλευση μπορείτε να ενημερώσετε την κ. Κατερίνα Αβραμοπούλου, η οποία είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστείτε (Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ: 210 8254256).

Καλή μας διαδικτυακή αντάμωση.

Φιλικά,

Σταύρος Μπένος 

 

mail

Δείτε παρακάτω:

Φόρμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας

Αναλυτικό πρόγραμμα ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης Διαζώματος