Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Ολοκλήρωση εργασιών αντιστήριξης ‘Α Φάση

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: Ιστότοπος Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

Την Παρασκευή 07/05/2021 ολοκληρώθηκε η ‘Α Φάση των εργασιών αντιστήριξης του κυρίως θεάτρου. Οι εργασίες περιελάμβαναν εκσκαφή σε μήκος 61 μέτρων στη βάση του ποδίου με χειρωνακτικά μέσα μπροστά από τα όρθια εδώλια της ρωμαϊκής φάσης.
Ταυτόχρονα με την εκσκαφή υποστυλώθηκε τμηματικά το σύνολο της πρώτης σειράς εδωλίων του κυρίως θεάτρου και αφαιρέθηκε το σύνολο των ορθίων εδωλίων. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποχωμάτωσης κάτω από την πρώτη σειρά των εδωλίων. Ακολούθησαν οι προβλεπόμενες εργασίες αποστράγγισης και υγροπροστασίας.
Σε όλο το μήκος των 61 μέτρων κατασκευάστηκε τοιχοποιία από λιθοδομή με τελικό ύψος το κάτω μέρος του υποβάθρου των εδωλίων. Η κατασκευή της λιθοδομής έγινε τμηματικά με συνεχή εναλλαγή των υποστυλώσεων ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή της. Για την υποστύλωση χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μεταλλικά στοιχεία ( σωλήνες, ψ, πατόβιδες ) τα οποία τοποθετήθηκαν κάθετα κάτω από τα υπόβαθρα των εδωλίων καθώς και λοξές αντηρίδες.
Η υποστύλωση αυτή “πήρε” τα εύσημα διότι κατά την διάρκεια του ισχυρότατου σεισμού των 6,3 Ρίχτερ καθώς και των μετέπειτα ισχυρότατων μετασεισμών συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο άψογο χωρίς να παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα όπως επίσης πρόβλημα δεν παρουσίασε το σύνολο των υπερκείμενων μαρμάρινων εδωλίων της πρώτης σειράς.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα το σύνολο των αφαιρεθέντων εδωλίων θα τοποθετηθεί περιμετρικά του χώρου της ορχήστρας όπου θα πραγματοποιηθεί η συντήρησή τους ( καθαρισμοί από φερτά υλικά, διαδικασία συγκολλήσεων με χρήση ράβδων τιτανίου, τελικός καθαρισμός και επανατοποθέτηση στην αρχική θέση πριν την αφαίρεση ).
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για ορισμένα εδώλια της πρώτης σειράς τα οποία χρίζουν συντήρησης.
Πριν την τελική επανατοποθέτηση των όρθιων εδωλίων θα γίνει “εξομάλυνση” του οριζοντίου επιπέδου του συνόλου των εδωλίων της πρώτης σειράς όπου αυτό είναι εφικτό. Τέλος μετά την επανατοποθέτηση του συνόλου των εδωλίων θα “κατασκευαστεί” σε όλη την επιφάνεια όπου πραγματοποιήθηκε η εκσκαφή στρώση συμβατού κονιάματος ως τελική επιφάνεια. Τέλος οι επιφάνειες μεταξύ των ορθίων εδωλίων θα καλυφθούν με τελικό επιμελημένο αρμολόγημα.
Το σύνολο των εργασιών θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το όλο εγχείρημα είναι μοναδικό ως “εργασία” στον Ελλαδικό χώρο λόγο κυρίως της πολυπλοκότητας των εργασιών αντιστήριξης σε τόσο μεγάλη έκταση και ειδικά σε αρχαίο θέατρο.
Όσο αναφορά τις εργασίες υγροπροστασίας, αποστράγγισης και κατασκευής της τοιχοποιίας υπεύθυνος ανάδοχος ήταν ο πολιτικός μηχανικός κ. Κλεάνθης Κανάκης. Για το σύνολο των εργασιών εκσκαφής , αντιστήριξης και αφαίρεσης των εδωλίων την ευθύνη είχε το προσωπικό του έργου στα πλαίσια της αυτεπιστασίας.
Την γενική επίβλεψη των εργασιών είχε ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης του έργου αρχιτέκτων μηχανικός κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας κα. Σοφία Τσανακτσίδου.

 

  • Πηγή: Ιστότοπος Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας
  • Πηγή: Ιστότοπος Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας
  • Πηγή: Ιστότοπος Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας
  • Πηγή: Ιστότοπος Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

Δείτε ακόμη:

Εντυπωσιακό έργο αντιστήριξης εξελίσσεται στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (φωτ. & βίντεο) στο www.larissanet.gr