Γρήγορη μετάβαση

Απόφαση για συνδιοργάνωση Ημερίδας για τον πολιτισμό των ολιστικών προγραμμάτων από το ΔΙΑΖΩΜΑ και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Στη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα τη γνωριμία και εξοικείωση των αιρετών και των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολιτισμό των ολιστικών προγραμμάτων θα προχωρήσει το ερχόμενο φθινόπωρο η  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) σε συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα στη διάρκεια της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 11 Ιουνίου 2020, ύστερα από πρόταση του προέδρου του Διαζώματος, κ. Σταύρου Μπένου και εισήγηση του προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και Δημάρχου Τρικκαίων.

Στόχος της ημερίδας θα είναι η μεταφορά του κεκτημένου της φιλοσοφίας των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε) στα αστικά κέντρα και ο ολιστικός σχεδιασμός ανάπτυξης των πόλεων της χώρας.

Το τελευταίο διάστημα, με  πρωτοβουλία του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη Οικονόμου και σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, σχεδιάζεται και προγραμματίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος «ΠΟΛΙΣ», που αφορά σε ολιστικές παρεμβάσεις στα ιστορικά κέντρα 3 πόλεων με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και συγκεκριμένα στη Θήβα, στις Αχαρνές και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Βασικός στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι η συνάντηση των σπουδαίων μνημείων της κάθε πόλης με το δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο (π.χ. βελτιώσεις στις όψεις κτιρίων, στα τραπεζοκαθίσματα κ.α.), καθώς και η αξιοποίηση των θεσμών του cluster (δικτύωση της τοπικής επιχειρηματικότητας) και του φορέα λειτουργίας (D.M.O) για την εξασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα των προγραμμάτων, καθώς και της βιωσιμότητάς τους. Μέχρι σήμερα έχει προωθηθεί για το παραπάνω πρόγραμμα ο ορισμός των προδιαγραφών, η σύνταξη του κοινού σχεδίου σύμβασης για το σχεδιασμό κάθε προγράμματος και η σύνταξη κοινού οδικού χάρτη.

Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα θα ανέλεθει στα 30 εκ. ευρώ (10 εκ. ευρώ για κάθε πρόταση) και θα προέλεθει από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Πειβάλλοντος & Ενέργειας συνδυάζοντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027.

Με παράδειγμα το παραπάνω πρόγραμμα, η Ημερίδα θα αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ολιστικής, βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων και θα αποτελέσει έναν ωραίο οδηγό για το ΕΣΠΑ 2021-2027.