Γρήγορη μετάβαση

Ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση των μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan) και marketing για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με τη συμβολή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» προετοιμάζει την υλοποίηση «Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου» με τη μορφή Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε). Ο στόχος του εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί ο πολιτιστικός πλούτος του νησιού, θα αυξηθεί το ποσοστό σε νέους επισκέπτες και τουρίστες ειδικού ενδιαφέροντος και θα ωφεληθούν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις του νησιού. Για το σκοπό αυτό το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στο μελετητικό γραφείο ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. και στο Δρ. Δημήτριο Κούτουλα, Σύμβουλο Τουριστικής Ανάπτυξης και Επίκουρο Καθηγητή Τουριστικού Management στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την εκπόνηση α) μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan) και β) μελέτης marketing για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο, χάρη στη σπουδαία χορηγία της Aegean Airlines, ύψους 20.000 ευρώ και της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, ύψους 20.000 ευρώ.

Οι παραπάνω μελέτες παρουσιάστηκαν με επιτυχία την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 σε δημόσια διαδικτυακή διαβούλευση που διοργάνωσε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Οι μελέτες θα παραμείνουν ανοικτές στο ευρύ κοινό μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου 2020, προκειμένου όλοι οι φορείς και οι πολίτες της Νάξου να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους.

Για την ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα:

1.      Σύνοψη των μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan) και marketing για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.

2.      Πλήρες κείμενο της μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan) για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.

3.      Παρουσίαση της μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan).

4.      Πλήρες κείμενο της μελέτης marketing για την οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.

5.      Παρουσίαση της μελέτης marketing.

6.      Πρακτικά – αποδελτίωση της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης για τις μελέτες της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο.

Σας καλούμε, λοιπόν, να καταθέσετε τις ιδέες – προτάσεις σας μέχρι και την 31 Ιανουαρίου 2021 σε ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις. Οι ιδέες – προτάσεις σας θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου και εν συνεχεία θα κωδικοποιηθούν από μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη του Δήμου Νάξου, της μελετητικής ομάδας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προκειμένου να καταλήξουμε στην οριστική διαμόρφωση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη διαδρομή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σοφία Κάγκανη, υπεύθυνη επικοινωνίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τηλ. 22853 60105, 697 2073603.

Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», τηλ. 697 4589764.

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην ηλεκτρονική της έκδοση, εδώ.