Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2013)