Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/03/2017)