Πληροφοριακά στοιχεία και τραπεζικά υπόλοιπα για την δράση Υ.Ε.Α.Θ. (31/08/2016)