Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Θέατρο της αρχαίας Κορίνθου

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Τα νέα του θεάτρου

Το θέατρο της αρχαίας Κορίνθου βρίσκεται στα ΒΔ της αρχαίας αγοράς και βόρεια του ρωμαϊκού ωδείου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρχαίας Κορίνθου, στο Δήμο Κορίνθου.
Ανοικοδομήθηκε στα ίχνη ενός παλαιότερου θεάτρου, που η πρώτη του οικοδομική φάση ανήκει στα τέλη του 5ου αι. Το πρώτο αυτό θέατρο δημιουργήθηκε σε φυσικό πρανές με λίθινα εδώλια του κοίλου, αλλά με ξύλινη σκηνή. Το θέατρο έχει συνολικά οκτώ κατασκευαστικές φάσεις.

Κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο το κοίλο του επεκτάθηκε και η χωρητικότητά του υπολογίζεται ότι έφθασε στους 18.000 περίπου θεατές. Χωριζόταν σε δεκατέσσερις κερκίδες, είχε εξήντα έξι σειρές εδωλίων και το σχήμα του ξεπερνούσε το ημικύκλιο. Τον 1ο αι. μ.Χ. ανακατασκευάστηκε και απέκτησε επιβλητική σκηνή. Το β΄ τέταρτο του 2ου αι. μ.Χ. ανακατασκευάζεται πλήρως και αποκτά τριώροφο προσκήνιο που έφερε τρεις εισόδους αψιδωτής κάτοψης. Το προσκήνιο έφερε γλυπτό ζωγραφισμένο διάκοσμο. Μια ορθογώνια περίστυλη αυλή με σιντριβάνι στη νότια πλευρά κατασκευάστηκε βόρεια του προσκηνίου.

Τον 3ο αι. το θέατρο μετατράπηκε σε αρένα για θηριομαχίες και μονομαχίες. Αφαιρέθηκαν οι πρώτες δέκα σειρές των εδωλίων, ο βράχος λαξεύτηκε στο επίπεδο της ορχήστρας, ενώ ανοιχτήκαν τρεις υπόγειοι χώροι για τους μονομάχους. Ένας ψηλός τοίχος με τοιχογραφίες, που απεικόνιζαν κυνήγι ζώων, περιέβαλλε την αρένα. Λίγο αργότερα η ορχήστρα και οι πρώτες σειρές των εδωλίων αποκαταστάθηκαν και δημιουργήθηκαν ειδικά συστήματα υδροδότησης τα οποία μπορούσαν να γεμίζουν την αρένα με νερό, για τη διενέργεια πλασματικών ναυμαχιών μεταξύ των μονομάχων. Μετά την καταστροφική εισβολή του Αλάριχου το 396 μ.Χ. στην Κόρινθο, το θέατρο δεν ξαναχρησιμοποιείται. Ορισμένες περιοχές του θεάτρου παραμένουν ακόμα άσκαφτες.

Κίσσας Κωνσταντίνος
Αρχαιολόγος

Ονομασία Μνημείου

Θέατρο αρχαίας Κορίνθου

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Το θέατρο της αρχαίας Κορίνθου ανοικοδομήθηκε στα ίχνη ενός παλαιότερου, που η πρώτη του οικοδομική φάση ανήκει στα τέλη του 5ου αι. Κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο το κοίλο του επεκτάθηκε και η χωρητικότητά του υπολογίζεται ότι έφθασε στους 18.000 περίπου θεατές. Το θέατρο έχει συνολικά οκτώ κατασκευαστικές φάσεις.

Εικόνες - Σχέδια

Υφίσταται μερική φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση στο Volume II,΄΄The theater΄΄, 1952 της σειράς Corinth.

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία

1. Corinth, Volume II, “The theater”,1952
2. Corinth “The reliefs from the theater”, Mary C. Sturgeon, A.S.C.S.A 1977

Θέση

Θέση: ΒΔ της αγοράς Αρχαίας Κορίνθου και βόρεια του ρωμαϊκού ωδείου στο  Δ. Δ. Αρχαίας Κορίνθου, Δ. Κορινθίων, Ν. Κορινθίας.

Χρονολόγηση

Το θέατρο έχει οκτώ κατασκευαστικές φάσεις:
1. Ύστερος 5ος – Πρώιμος 4ος αι. π.Χ. (ελάχιστα ίχνη εντοπίστηκαν)
2. Ύστερος 4ος – πρώιμος 3ος αι. π.Χ.
3. Ύστερος 1ος αι. π.Χ.
(Μετά την ίδρυση της Colonia Laus Julia Corinthiensis το 44 π.Χ.- επανοικισμός της Κορίνθου – έγινε ανακατασκευή του θεάτρου.)
4. Ύστερος πρώιμος 1ος αι. μ.Χ.
5. Ύστερος 1ος – Πρώιμος 2ος αι. μ.Χ.
6. Περίοδος εποχής του Αδριανού,
β΄ τέταρτο 2ου αι. μ.Χ.
7. Πρώιμος 3ος αι.μ.Χ. (211-217μ.Χ.).
Το θέατρο μετατράπηκε σε αρένα για θηριομαχίες και μονομαχίες.
8. Περίοδος τετραρχίας, ύστερος 3ος αι. μ.Χ. Το θέατρο ανασχεδιάστηκε.
Τελευταία φορά χρησιμοποιήθηκε το τρίτο τέταρτο του 4ου αι. μ.Χ.

Γενική περιγραφή Μνημείου

Το θέατρο της αρχαίας Κορίνθου ανοικοδομήθηκε στα ίχνη ενός παλαιότερου, που η πρώτη του οικοδομική φάση ανήκει στα τέλη του 5ου αι. Το πρώτο αυτό θέατρο δημιουργήθηκε σε φυσικό πρανές με λίθινα εδώλια του κοίλου, αλλά με ξύλινη σκηνή. Κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο το κοίλο του επεκτάθηκε και η χωρητικότητά του υπολογίζεται ότι έφθασε στους 18.000 περίπου θεατές. Χωριζόταν σε δεκατέσσερις κερκίδες, είχε εξήντα έξι σειρές εδωλίων και το σχήμα του ξεπερνούσε το ημικύκλιο, καθώς χρησίμευε ως εντευκτήριο και χώρος πρασίνου, ενώνοντας τη σκηνή με κλίμακες που πλαισιώνονταν από πεσσούς και κίονες. Τον 1ο αι. μ.Χ. ανακατασκευάστηκε και απέκτησε επιβλητική σκηνή. Το β΄ τέταρτο του 2ου αι. μ.Χ. ανακατασκευάζεται πλήρως και αποκτά τριώροφο κιονωτό προσκήνιο που έφερε τρεις εισόδους αψιδωτής κάτοψης. Το προσκήνιο έφερε γλυπτό ζωγραφισμένο διάκοσμο. Μια ορθογώνια περίστυλη αυλή με σιντριβάνι στη νότια πλευρά κατασκευάστηκε βόρεια του προσκηνίου. Στο βόρειο τοίχο της στοάς του αιθρίου του αρχαιολογικού Μουσείου υπάρχει μια σειρά 15 ανάγλυφων πλακών που προέρχονται από τη διακόσμηση στην πρόσοψη του σκηνικού οικοδομήματος του θεάτρου. Οι ανάγλυφες πλάκες χρονολογούνται περί το 125-150.μ.Χ. και έχουν παραστάσεις με τρία θέματα, ιδιαίτερα δημοφιλή στην αρχαία ελληνική τέχνη. Η μια ζωφόρος έχει σκηνές από τον αγώνα μεταξύ των θεών και των γιγάντων. (Γιγαντομαχία), η άλλη από τον αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Αμαζόνων (Αμαζονομαχία) και η τρίτη από τους άθλους του Ηρακλή.

Τον 3ο αι. το θέατρο μετατράπηκε σε αρένα για θηριομαχίες και μονομαχίες. Αφαιρέθηκαν οι πρώτες δέκα σειρές των εδωλίων, ο βράχος λαξεύτηκε στο επίπεδο της ορχήστρας, ενώ ανοιχτήκαν τρεις υπόγειοι χώροι για τους μονομάχους. Ένας ψηλός τοίχος με τοιχογραφίες, που απεικόνιζαν κυνήγι ζώων, περιέβαλλε την αρένα. Λίγο αργότερα η ορχήστρα και οι πρώτες σειρές των εδωλίων αποκαταστάθηκαν και δημιουργήθηκαν ειδικά συστήματα υδροδότησης τα οποία μπορούσαν να γεμίζουν την αρένα με νερό, για τη διενέργεια πλασματικών ναυμαχιών μεταξύ των μονομάχων. Μετά την καταστροφική εισβολή του Αλάριχου το 396 μ.Χ. στην Κόρινθο, το θέατρο δεν ξαναχρησιμοποιείται.

Υπάρχουσα κατάσταση

Το Θέατρο διατηρείται σε μέτρια έως κακή κατάσταση. Ορισμένες περιοχές του παραμένουν ακόμα άσκαφτες: Το μέγιστο τμήμα του δυτικού μισού της περίστυλης αυλής, το δωμάτιο βόρεια της δυτικής παρόδου, τμήματα του κοίλου, το δάπεδο της ορχήστρας κάτω από τα ρωμαϊκά επίπεδα καθώς και η δυτική περιοχή που αντιστοιχεί στην ανατολική πλατεία του Θεάτρου.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Το θέατρο αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών, το έτος 1896, ενώ συστηματική ανασκαφή διεξήχθη από τον T. Leslie Shear τα έτη 1925, 1926, 1928 και 1929.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Με τη σημερινή εικόνα του δεν προσφέρεται για διεξαγωγή σύγχρονων παραστάσεων ή άλλων εκδηλώσεων.

Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων

Το θέατρο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για τη διεξαγωγή παραστάσεων.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το μνημείο ανήκει στη δικαιοδοσία του Yπουργείου Πολιτισμού και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, αρμόδια για το Νομό Κορινθίας (ΛΖ΄ ΕΠΚΑ).

Πνευματικά δικαιώματα

ΥΠ.ΠΟ.Τ. / ΛΖ΄ ΕΠΚΑ

Δικαιοδοσία

ΥΠ.ΠΟ.Τ. / ΛΖ΄ ΕΠΚΑ

Γεωγραφικό πλάτος

37.90688°

Γεωγραφικό μήκος

22.876979°