Ολιστικά Προγράμματα

Τι είναι ένα μνημείο χωρίς ανθρώπους να το απολαμβάνουν; Πώς μπορούν οι νεότερες γενιές να επωμιστούν την προστασία της φύσης, αν δεν την έχουν πλησιάσει και αγαπήσει; Τι νόημα έχει ο πολιτισμός αν δεν είναι άρρηκτα συνυφασμένος με το χθες, το σήμερα και το αύριο;

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού πνεύματος και γνήσιος φορέας υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, συμβάλλει στη δημιουργία καινοτόμων ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, με στόχο την ένταξη των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα ολιστικά προγράμματα είναι ένας ύμνος στις συνέργειες, ένας διαδραστικός χάρτης που με προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα οδηγεί στην «κοινωνικοποίηση» των μνημείων. Ένα τολμηρό εγχείρημα που ενσωματώνει και ενδυναμώνει όλο το αξιακό περιεχόμενο της εποχής μας: το όραμα για καινοτόμο, αειφόρο, βιώσιμη, πράσινη, ψηφιακή, κοινωφελή διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος.