Γρήγορη μετάβαση

Χορηγικοί φάκελοι

Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες επιστημονικές πληροφορίες για τη σημερινή εικόνα του κάθε θεάτρου, ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε  συγκεκριμένης φάσης εργασιών (έρευνα, ανασκαφές, ανασκαφικές και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, μελέτες και εργασίες αναστήλωσης κ.λπ).

Το υλικό αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες κάθε μνημείου, τις επεμβάσεις  που απαιτούνται μαζί με τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του.

Έτσι συγκροτείται ένας αξιόπιστος δίαυλος επικοινωνίας με τους υποψήφιους χορηγούς (επιχειρήσεις και πολίτες) μέσω ενός καλά δομημένου χορηγικού φακέλου.

3 MB | PDF01/02/2015

Αρχαίο θέατρο Καρθαίας Κέας

Χορηγικός φάκελος Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Κέας Αθήνα - Φεβρουάριος 2015
6 MB | PDF28/02/2010

Ρωμαϊκό θέατρο Χερσονήσου

Χορηγικός φάκελος - Φεβρουάριος 2010
811 KB | PDF31/12/2016

Αρχαίο Θέατρο Χαιρώνειας

Χορηγικός φάκελος - Αθήνα 2011
509 KB | PDF03/02/2011

Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Πρόταση για την προβολή και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών Νομού Μαγνησίας, Βόλος 2011
2 MB | PDF31/12/2010

Αρχαίο Θέατρο Θηβαϊκού Καβιρείου

Χορηγικός φάκελος Θήβα - Δεκέμβριος 2010
1 MB | PDF31/07/2009

Αρχαίο θέατρο Στράτου

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον - Ιούλιος 2009
4 MB | PDF31/10/2011

Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης

Χορηγικός φάκελος Αθήνα - Οκτώβριος 2011
1 MB | PDF31/07/2009

Αρχαίο θέατρο Νέας Πλευρώνας

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον - Ιούλιος 2009
2 MB | PDF18/11/2008

Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον - Τρίπολη
791 KB | PDF31/07/2009

Αρχαίο θέατρο Οινιαδών

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον - Ιούλιος 2009
2 MB | PDF31/01/2015

Στάδιο Νικόπολης

Χορηγικός φάκελος Πρέβεζα - Ιανουάριος 2015
2 MB | PDF30/11/2014

Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης

Χορηγικός φάκελος ΛΓ' εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Αθήνα - Νοέμβριος 2014
2 MB | PDF31/12/2014

Αρχαιολογικός χώρος Μεσσήνης (2)

Χορηγικός φάκελος Αθήνα - Δεκέμβριος 2014
3 MB | PDF31/03/2015

Αρχαιολογικός χώρος Μεσσήνης

Χορηγικός φάκελος Μελέτη ηλεκτροφωτισμού αρχαιολογικού χώρου Μεσσήνης Αθήνα - Μάρτιος 2015
333 KB | PDF26/02/2015

Αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης

Χορηγικός φάκελος Μελέτες και εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Μεγαλόπολης Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015