Γρήγορη μετάβαση

Χορηγικοί φάκελοι

Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες επιστημονικές πληροφορίες για τη σημερινή εικόνα του κάθε θεάτρου, ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε  συγκεκριμένης φάσης εργασιών (έρευνα, ανασκαφές, ανασκαφικές και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, μελέτες και εργασίες αναστήλωσης κ.λπ).

Το υλικό αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες κάθε μνημείου, τις επεμβάσεις  που απαιτούνται μαζί με τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του.

Έτσι συγκροτείται ένας αξιόπιστος δίαυλος επικοινωνίας με τους υποψήφιους χορηγούς (επιχειρήσεις και πολίτες) μέσω ενός καλά δομημένου χορηγικού φακέλου.

441 KB | PDF01/07/2016

Αρχαίο θέατρο Αμφιλοχικού Άργους

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον Ιούλιος 2009
1 MB | PDF01/07/2011

Αρχαίο θέατρο Απτέρας

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον Ιούλιος 2011
2 MB | PDF01/11/2009

Αρχαίο θέατρο Βεργίνας

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον Νοέμβριος 2009
946 KB | PDF01/01/2011

Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων

Χορηγικός φάκελος Αθήνα 2011
2 MB | PDF01/03/2011

Αρχαίο Θέατρο Δελφών

Χορηγικός φάκελος Δελφοί - Μάρτιος 2011
2 MB | PDF31/12/2010

Αρχαίο Θέατρο Θηβαϊκού Καβιρείου

Χορηγικός φάκελος Θήβα - Δεκέμβριος 2010
694 KB | PDF01/07/2009

Αρχαίο θέατρο Καλυδώνας

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον Ιούλιος 2009
3 MB | PDF01/02/2015

Αρχαίο θέατρο Καρθαίας Κέας

Χορηγικός φάκελος Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Κέας Αθήνα - Φεβρουάριος 2015
4 MB | PDF31/12/2014

Αρχαίο θέατρο Κασσώπης

Χορηγικός φάκελος Πρέβεζα - Δεκέμβριος 2014
3 MB | PDF31/03/2010

Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης (2)

Χορηγικός φάκελος Πρέβεζα - Μάρτιος 2010
469 KB | PDF31/03/2016

Αρχαίο Θέατρο Λίνδου

Χορηγικός φάκελος Ρόδος - Μάρτιος 2011
598 KB | PDF31/07/2009

Αρχαίο θέατρο Μακύνειας

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον - Ιούλιος 2009
4 MB | PDF04/02/2015

Αρχαίο θέατρο Μαντινείας

Χορηγικός φάκελος ¨Μελέτη αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Μαντινείας" Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015
333 KB | PDF26/02/2015

Αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης

Χορηγικός φάκελος Μελέτες και εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Μεγαλόπολης Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
1 MB | PDF31/07/2009

Αρχαίο θέατρο Νέας Πλευρώνας

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον - Ιούλιος 2009