Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Οινιαδών

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Πρόοδος Εργασιών
Τα νέα του θεάτρου

Το θέατρο των αρχαίων Οινιαδών βρίσκεται στη θέση Τρίκαρδος, στο δημοτικό διαμέρισμα Κατοχής, του ομώνυμου Δήμου Οινιαδών, στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Οικοδομικά στο θέατρο των Οινιαδών αναγνωρίζονται δύο κατασκευαστικές φάσεις που σχετίζονται κυρίως με ανακατασκευές του σκηνικού οικοδομήματος και λιγότερο με άλλες παρεμβάσεις στα υπόλοιπα μέρη του.

Φάση Ι : κατά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. το θέατρο λειτουργεί με τη βοήθεια ενός μονώροφου ορθογωνίου σκηνικού οικοδομήματος με πέντε μεγάλα ανοίγματα στην πρόσοψή του, τα οποία ορίζονται από τέσσερις πεσσούς που έφεραν επίκρανα δωρικού τύπου με άβακα και εχίνο. Τα μεταξύ των πεσσών ανοίγματα φράσσονταν με ζωγραφικούς πίνακες (σκηνογραφία), που ανταποκρίνονταν στις σκηνοθετικές ανάγκες.

Φάση ΙΙ (πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ.): Στην πρόσοψη της αρχικής σκηνής προστέθηκε προσκήνιο, το οποίο λαμβάνει πια τη θέση του κύριου δομικού στοιχείου. Ανατολικά και δυτικά της σκηνής κτίστηκαν επίσης δύο μικρά παρασκήνια που περικλείουν το προεξέχον προσκήνιο. Στην πρόσοψη των πεσσών που στήριζαν την επίπεδη οροφή του προσκηνίου, υπήρχαν σύμφυτοι ημικίονες με ιωνικά κιονόκρανα. Το αρχικό ορθογώνιο σκηνικό οικοδόμημα επεκτείνεται καθ’ ύψος και από μονώροφο μετατρέπεται σε διώροφο. Στην άνω ταινία του επιστυλίου του θριγκού, ανήκει και η χορηγική επιγραφή (ΤΗ)Ν ΟΡΧΗΣΤ(ΡΑΝ), που αναφέρεται στην κατασκευή της ορχήστρας. Ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις στην πρόσοψη έγινε διαμόρφωση και της παλιότερης ορχήστρας με την προσθήκη και την κατασκευή σε αυτή λίθινου περιμετρικού κρηπιδώματος, καθώς και την κατασκευή κτιστού αγωγού στο χώρο μεταξύ του κοίλου και του κρηπιδώματος για τη συγκέντρωση και απορροή των ομβρίων υδάτων.

Το κοίλο του θεάτρου, που είναι λαξευμένο στον γκρίζο τοπικό ασβεστόλιθο της περιοχής, είναι μεγαλύτερο από ένα ημικύκλιο και αποτελείται από είκοσι οχτώ σειρές εδωλίων, εκ των οποίων διατηρούνται μόνο δέκα εννέα. Η ακραία νοτιοδυτική πλευρά του κοίλου είναι διαμορφωμένη με τεχνητό χωμάτινο πρανές, πάνω στο οποίο υπήρχαν κτιστές σειρές εδωλίων, ορισμένα από τα οποία διατηρήθηκαν ενεπίγραφα στο κάτω μέρος της κερκίδας. Οι θεατές προσέγγιζαν τις θέσεις τους μέσω εννέα κλιμάκων ανόδου, οι οποίες χώριζαν το κοίλο σε έντεκα κερκίδες, χωρίς διάζωμα. Οι απολήξεις του κοίλου νοτιοανατολικά και βορειοδυτικά συμπληρώνονται με αναλημματικούς τοίχους, οι οποίοι ήταν κτισμένοι ο ένας κατά το πολυγωνίζον και ο άλλος κατά το ψευδοϊσόδομο σύστημα.

Από τα άλλα αρχιτεκτονικά μέρη του θεάτρου διατηρούνται η ορχήστρα, διαμέτρου 16,14 μ., επιστρωμένη από ένα είδος σκληρού πατημένου χώματος και πλαισιωμένη με κράσπεδο, πλάτους 0,46 μ., που σώζεται σε άριστη κατάσταση. Μεταξύ της ορχήστρας και της πρώτης σειράς εδωλίων υπάρχει αποχετευτικός αγωγός με καλυπτήριες πλάκες, οι οποίες δημιουργούσαν γύρω από την ορχήστρα ένα είδος λαξευτού διαδρόμου πρόσβασης των θεατών προς τις θέσεις του κοίλου.
Σε κακή κατάσταση διατηρείται η σκηνή, από την οποία είναι ορατά μόνον τα θεμέλια του προσκηνίου, συνολικού μήκους 21,89 μ., και των παρασκηνίων, διαστάσεων 5 μ. Χ 5,62 μ. το καθένα.

Το θέατρο των Οινιαδών, όπως και άλλα θέατρα της αρχαιότητας, παρουσιάζει ορισμένες αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, όπως η απόκλιση της συμβολής των αξόνων του κοίλου και των κλιμάκων ανόδου από το κέντρο της ορχήστρας, καθώς και η μη παράλληλη θέση του εξωτερικού τοίχου της σκηνής προς τον διερχόμενο από εκεί αρχαίο δρόμο.
Από το κοίλο σώζονται μόνον δέκα εννέα σειρές εδωλίων.

Η πρώτη συστηματική αρχαιολογική έρευνα του θεάτρου των Οινιαδών πραγματοποιήθηκε από τον Αμερικανό αρχαιολόγο Benjamin Powell, στο δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου του έτους 1900. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών αποκαλύφθηκε η σκηνή, η ορχήστρα και περίπου το ήμισυ του κοίλου. Τον Μάιο του επόμενου έτους (1901) αποκαλύφθηκαν οι ενεπίγραφες λιθόπλινθοι με τις απελευθερωτικές επιγραφές στο νοτιοδυτικό τμήμα του κοίλου.

Έκτοτε ο χώρος παρέμεινε επιχωσμένος έως το έτος 1987, οπότε η ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. Πατρών, δια του προϊσταμένου της, κ. Λάζαρου Κολώνα, ανέλαβε την πλήρη αποκάλυψή του. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτής της περιόδου πραγματοποιήθηκε μεθοδικός καθαρισμός του θεάτρου, στα πλαίσια του οποίου αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό κυρίως η κλίση της επίχωσης στο δυτικό τμήμα του κοίλου και αποκαλύφθηκαν έξι καλυπτήριες πλάκες του αποχετευτικού αγωγού γύρω από την ορχήστρα. Η νέα συστηματική έρευνα, μελέτη και δημοσίευση τουΘεάτρου των Οινιαδών κατέστη δυνατή μετά την έγκριση της αίτησης του Ινστιτούτου Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ. Τη χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος ανέλαβε το Ταμείο Προώθησης Επιστημονικής Έρευνας (FWF) του Υπουργείου Πολιτισμού της Αυστρίας. Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο, που πραγματοποιήθηκαν από τον υπογράφοντα το παρόν και τον καθηγητή Σάββα Γώγο, άρχισαν το 1991, συνεχίστηκαν το 1992 και ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά το 1993. Στο θέατρο η έρευνα ουσιαστικά ξεκίνησε από την αρχή, αφού μόνο λίγα τμήματα των κερκίδων είχαν μείνει ορατά. Εκτός από τον επιμελημένο καθαρισμό των αρχιτεκτονικών του στοιχείων, και την αποτύπωση του κοίλου, της ορχήστρας με τον αποχετευτικό αγωγό ομβρίων υδάτων και της σκηνής του θεάτρου, οι εργασίες αυτές συμπληρώθηκαν με σχεδιαστικές τομές σε όλα τα βασικά σημεία του θεατρικού οικοδομήματος και με αποτυπώσεις (κατόψεις, όψεις, τομές) αρχιτεκτονικών μελών, κυρίως από το επιστύλιο του προσκηνίου, τα οποία βρέθηκαν σε διάφορα μέρη του θεατρικού χώρου. Επίσης αποτυπώθηκαν τα αναλήμματα του κοίλου και οι τοίχοι της σκηνής στην όψη τους.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές σε επιλεγμένα σημεία, του σκηνικού χώρου, του αποχετευτικού αγωγού και του κοίλου με στόχο τη συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων χρονολόγησης της κεραμικής.
Το θέατρο είναι επισκέψιμο και κάθε καλοκαίρι πραγματοποιούνται συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Οινιαδών κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Κ.Α.Σ.

Λ. Κολώνας
Αρχαιολόγος

Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας

Δημοσιεύτηκε 4 Δεκεμβρίου, 2012
Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας.
Παρουσίαση: Δημοσθένης Καβάγιας & Εύα Πουλοπούλου
Νίκος Χουρμουζιάδης, Λάζαρος Κολόνας, Μαρία Γάτση,
Απόστολος Βέττας, Γρηγόρης Διαμαντόπουλος, Γιώργος Σταμάτης

Ονομασία Μνημείου

Αρχαίο θέατρο Οινιάδων

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Το θέατρο των αρχαίων Οινιάδων βρίσκεται στη θέση Τρίκαρδος, στο δημοτικό διαμέρισμα Κατοχής, του ομώνυμου Δήμου Οινιαδών, στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Οικοδομικά στο θέατρο των Οινιαδών αναγνωρίζονται δύο κατασκευαστικές φάσεις που σχετίζονται κυρίως με ανακατασκευές του σκηνικού οικοδομήματος και λιγότερο με άλλες παρεμβάσεις στα υπόλοιπα μέρη του.

Εικόνες - Σχέδια

Έχει γίνει πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση σε επιμέρους αρχεία όλων των αρχιτεκτονικών στοιχείων του μνημείου (ΣΤ΄ και ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), σχεδιαστική αποτύπωση του σκηνικού οικοδομήματος, της ορχήστρας, του κοίλου και των περισσοτέρων αρχιτεκτονικών μελών του.

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία
 1.  B. Powell, Oeniadae II. The Theatre, AJA 8 (1904), 174-201
 2.  E. Fiechter, Die Theater von Oiniadai und Neu Pleuron, Antike griechische Theaterbauten II, Stuttgart 1931
 3. A. v. Gerkan, Rez. Zu Friechter, Antike Theaterbauten, Oiniadai, Neu Pleuron, Gnomon IX (1933), 145ff
 4.  Σ. Γώγος – Λ. Κολώνας, Περί του θεάτρου των Οινιαδών, Αρχαιογνωσία 9 (1995-96), Αθήνα 1998, 305-311 –
 5. Αιτωλοακαρνανία. Αρχαία Θέατρα. Μύθοι – Θεοί – Ήρωες, Στ. Σαλάπας – Μ. Μανικάρου (επιμ.), Εκδόσεις Ίφιτος, Αγρίνιο 1999
 6. Π. Μάξιμος, Αρχαία ελληνικά θέατρα. 2.500 χρόνια φως και πνεύμα, Αθήνα 2000
 7.  Σ. Γώγος, Το θέατρο των Οινιαδών και η συμβολή του στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Ιστορικού και Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002, Α΄ τόμος, Αγρίνιο 2004, 259-265
 8.  Σ. Γώγος, Το αρχαίο θέατρο των Οινιαδών, Εκδ. Μίλητος, Αθήνα 2004 – Λ. Κολώνας, Οινιάδες. Θέατρο και νεώσοικοι. Οι πρόσφατες ανασκαφές, Πρακτικά Α΄ Αρχαιολογικής Συνόδου Νότιας και Δυτικής Ελλάδος (Πάτρα, 9-12 Ιουνίου 1996), ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ, Αθήνα 2006, 483-492
 9.  Λ. Κολώνας, Το έργο της Επιτροπής Προστασίας, Έρευνας και Ανάδειξης τριών Αρχαίων Πόλεων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας: «Πάλαιρος, Οινιάδες, Πλευρώνα», στο Έργο των Επιστημονικών Επιτροπών Αναστήλωσης, Συντήρησης και Ανάδειξης Μνημείων του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., Αθήνα 2006, 341-343
 10.  Λ. Κολώνας, Αρχαίοι Οινιάδες, ΥΠ.ΠΟ – Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., Αθήνα 2008 (αρχαιολογικός οδηγός)
Θέση

Θέση Τρίκαρδος, σημερινό Δ.Δ. Κατοχής Δήμου Οινιαδών, Επαρχίας Μεσολογγίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χρονολόγηση

Οικοδομικά στο θέατρο των Οινιαδών αναγνωρίζονται δύο κατασκευαστικές φάσεις που σχετίζονται κυρίως με ανακατασκευές του σκηνικού οικοδομήματος και λιγότερο με άλλες παρεμβάσεις στα υπόλοιπα μέρη του: Φάση Ι : κατά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. το θέατρο λειτουργεί με τη βοήθεια ενός μονώροφου ορθογωνίου σκηνικού οικοδομήματος με πέντε μεγάλα ανοίγματα στην πρόσοψή του, τα οποία ορίζονται από τέσσερις πεσσούς που έφεραν επίκρανα δωρικού τύπου με άβακα και εχίνο. Τα μεταξύ των πεσσών ανοίγματα εφράσσοντο με ζωγραφικούς πίνακες (σκηνογραφία), που ανταποκρίνονταν στις σκηνοθετικές ανάγκες. Φάση ΙΙ (α΄ μισό 3ου αι. π.Χ.): Στην πρόσοψη της αρχικής σκηνής προστέθηκε προσκήνιο, το οποίο λαμβάνει πια τη θέση του κύριου δομικού στοιχείου. Ανατολικά και δυτικά της σκηνής κτίστηκαν επίσης δύο μικρά παρασκήνια που περικλείουν το προεξέχον προσκήνιο. Στην πρόσοψη των πεσσών που στήριζαν την επίπεδη οροφή του προσκηνίου, υπήρχαν σύμφυτοι ημικίονες με ιωνικά κιονόκρανα. Το αρχικό ορθογώνιο σκηνικό οικοδόμημα επεκτείνεται καθ’ ύψος και από μονώροφο μετατρέπεται σε διώροφο. Στην άνω ταινία του επιστυλίου του λεγόμενου θριγκού, ανήκει και η χορηγική επιγραφή (ΤΗ)Ν ΟΡΧΗΣΤ(ΡΑΝ), που αναφέρεται στην κατασκευή της ορχήστρας. Ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις στην πρόσοψη έγινε διαμόρφωση και της παλιότερης ορχήστρας με την προσθήκη και την κατασκευή σε αυτή λίθινου περιμετρικού κρηπιδώματος, καθώς και την κατασκευή κτιστού αγωγού στο χώρο μεταξύ του κοίλου και του κρηπιδώματος για τη συγκέντρωση και απορροή των ομβρίων υδάτων.

Γενική περιγραφή Μνημείου

Το κοίλο του θεάτρου, που είναι λαξευμένο στον γκρίζο τοπικό ασβεστόλιθο της περιοχής, είναι μεγαλύτερο από ένα ημικύκλιο και αποτελείται από είκοσι οχτώ σειρές εδωλίων, εκ των οποίων διατηρούνται μόνο δέκα εννέα. Η ακραία νοτιοδυτική πλευρά του κοίλου είναι διαμορφωμένη με τεχνητό χωμάτινο πρανές, πάνω στο οποίο υπήρχαν κτιστές σειρές εδωλίων, ορισμένα από τα οποία διατηρήθηκαν ενεπίγραφα στο κάτω μέρος της κερκίδας. Οι θεατές προσέγγιζαν τις θέσεις τους μέσω εννέα κλιμάκων ανόδου, οι οποίες χώριζαν το κοίλο σε έντεκα κερκίδες, χωρίς διάζωμα. Οι απολήξεις του κοίλου νοτιοανατολικά και βορειοδυτικά συμπληρώνονται με αναλημματικούς τοίχους, οι οποίοι ήταν κτισμένοι ο ένας κατά το πολυγωνίζον και ο άλλος κατά το ψευδοϊσόδομο σύστημα. Από τα άλλα αρχιτεκτονικά μέρη του θεάτρου διατηρούνται η ορχήστρα, διαμ. 16,14 μ., επιστρωμένη από ένα είδος σκληρού πατημένου χώματος και πλαισιωμένη με κράσπεδο, πλάτους 0,46 μ., που σώζεται σε άριστη κατάσταση. Μεταξύ της ορχήστρας και της πρώτης σειράς εδωλίων, υπάρχει αποχετευτικός αγωγός με καλυπτήριες πλάκες, οι οποίες δημιουργούσαν γύρω από την ορχήστρα ένα είδος λαξευτού διαδρόμου πρόσβασης των θεατών προς τις θέσεις του κοίλου. Σε κακή κατάσταση διατηρείται η σκηνή, από την οποία είναι ορατά μόνον τα θεμέλια του προσκηνίου, συνολικού μήκους 21,89 μ., και των παρασκηνίων, διαστ. 5 x 5,62 μ. το καθένα. Το θέατρο των Οινιαδών, όπως και άλλα θέατρα της αρχαιότητας, παρουσιάζει ορισμένες αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, όπως η απόκλιση της συμβολής των αξόνων του κοίλου και των κλιμάκων ανόδου από το κέντρο της ορχήστρας, καθώς και η μη παράλληλη θέση του εξωτερικού τοίχου της σκηνής προς τον διερχόμενο από εκεί αρχαίο δρόμο.

Υπάρχουσα κατάσταση

Από το κοίλο σώζονται μόνον δέκα εννέα σειρές εδωλίων.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Η πρώτη συστηματική αρχαιολογική έρευνα του θεάτρου των Οινιαδών πραγματοποιήθηκε από τον Αμερικανό αρχαιολόγο Benjamin Powell, στο δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου του έτους 1900. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών αποκαλύφθηκε η σκηνή, η ορχήστρα και περίπου το ήμισυ του κοίλου. Τον Μάιο του επόμενου έτους (1901) αποκαλύφθηκαν οι ενεπίγραφες λιθόπλινθοι με τις απελευθερωτικές επιγραφές στο ΝΔ. τμήμα του κοίλου. Η βασική και μάλλον σημαντικότερη συμβολή της πρώτης αρχαιολογικής έρευνας στις αρχές του 20ου αι. είναι οι καταγραφές, περιγραφές και φωτογραφήσεις της τότε κατάστασης του θεάτρου, οι οποίες μας βοηθούν να ταυτίσουμε και να συμπληρώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα όλα εκείνα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που είτε δεν υπάρχουν σήμερα είτε δεν βρίσκονται πλέον στην αρχική τους θέση. Έκτοτε ο χώρος παρέμεινε επιχωσμένος έως το έτος 1987, οπότε η ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. Πατρών, δια του προϊσταμένου της, κ. Λάζαρου Κολώνα, ανέλαβε την πλήρη αποκάλυψή του. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτής της περιόδου πραγματοποιήθηκε μεθοδικός καθαρισμός του θεάτρου, στα πλαίσια του οποίου αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό κυρίως η κλίση της επίχωσης στο δυτικό τμήμα του κοίλου και αποκαλύφθηκαν έξι καλυπτήριες πλάκες του αποχετευτικού αγωγού γύρω από την ορχήστρα. Η νέα συστηματική έρευνα, μελέτη και δημοσίευση του Θεάτρου των Οινιαδών κατέστη δυνατή μετά την έγκριση της αίτησης του Ινστιτούτου Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ. Τη χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος ανέλαβε το Ταμείο Προώθησης Επιστημονικής Έρευνας (FWF) του Υπουργείου Πολιτισμού της Αυστρίας. Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο, που πραγματοποιήθηκαν από τον υπογράφοντα το παρόν και τον καθηγητή Σάββα Γώγο, άρχισαν το 1991, συνεχίστηκαν το 1992 και ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά το 1993. Στο θέατρο η έρευνα ουσιαστικά ξεκίνησε από την αρχή, αφού μόνο λίγα τμήματα των κερκίδων είχαν μείνει ορατά. Εκτός από τον επιμελημένο καθαρισμό των αρχιτεκτονικών του στοιχείων, και την αποτύπωση του κοίλου, της ορχήστρας με τον αποχετευτικό αγωγό ομβρίων υδάτων και της σκηνής του θεάτρου, οι εργασίες αυτές συμπληρώθηκαν με σχεδιαστικές τομές σε όλα τα βασικά σημεία του θεατρικού οικοδομήματος και με αποτυπώσεις (κατόψεις, όψεις, τομές) αρχιτεκτονικών μελών, κυρίως από το επιστύλιο του προσκηνίου, τα οποία βρέθηκαν σε διάφορα μέρη του θεατρικού χώρου. Επίσης αποτυπώθηκαν τα αναλήμματα του κοίλου και οι τοίχοι της σκηνής στην όψη τους. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές σε επιλεγμένα σημεία, του σκηνικού χώρου, του αποχετευτικού αγωγού και του κοίλου με στόχο τη συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων χρονολόγησης της κεραμικής. – Το 2002 συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή του έργου «Προστασία, έρευνα & ανάδειξη τριών (3) αρχαίων πόλεων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας: Πλευρώνα – Οινιάδες – Πάλαιρος» του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., η οποία το διάστημα από το 2002 έως ο 2006 πραγματοποίησε εργασίες συντήρησης και ανάταξης επιμέρους τμημάτων του μνημείου (εδώλια, αναλημματικοί τοίχοι, κ.α.).

Επιτρεπόμενες χρήσεις
 •  Απλή επίσκεψη.
 • Κάθε καλοκαίρι πραγματοποιούνται συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Οινιαδών κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Κ.Α.Σ.
Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων

Μετά τις ανασκαφές του B. Powell ο χώρος είχε σχεδόν επιχωθεί και στη σκηνή και στο κοίλο σταυλίζονταν διάφορα ζώα της περιοχής.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το μνημείο ανήκει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού και στην αρχαιολογική υπηρεσία αρμόδια για το νομό Αιτωλοακαρνανίας (ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου), ενώ τα δικαιώματα δημοσίευσης μετά τις εργασίες προστασίας, έρευνας και ανάδειξής του που διαχειριζόταν από το 2002 έως το 2006 η Επιστημονική Επιτροπή του έργου «Προστασία, έρευνα & ανάδειξη τριών (3) αρχαίων πόλεων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας: Πλευρώνα – Οινιάδες – Πάλαιρος» του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., διατηρεί τόσο ο κος Λάζαρος Κολώνας, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ, όσο και ο μελετητής του θεάτρου, καθηγητής κ. Σάββας Γώγος.

Πνευματικά δικαιώματα

Το μνημείο ανήκει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού και στην αρχαιολογική υπηρεσία αρμόδια για το νομό Αιτωλοακαρνανίας (ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. Μεσολογγίου).

Γεωγραφικό Πλάτος

38.409768°

Γεωγραφικό Μήκος

21.198839°

ΌνομαΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ14/09/20234.00
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ14/09/20232.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ14/09/20232.00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΤΟΧΙΑΝΩΝ 200.00
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 100.00
VAN ASSCHE FRANK KLOOSTERLAN100.00
Σύνολο
€408.00
Υπόλοιπο
€408.00
ΠεριγραφήBudgetTargetRemarks
Συμπληρωματικές εργασίες10.000.0010.000.00

Το ποσό αυτό θα είναι χρήσιμο για συμπληρωματικές εργασίες που θα προκύψουν.

Funding LevelΠηγή χρηματοδότησηςΠεριγραφή των έργωνRemarks
125.000

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση, ύψους 125.000 ευρώ μεταξύ της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – νυν Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης – Αιτωλοακαρνανίας και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για τη μελέτη αποκατάστασης των θεάτρων Οινιαδών και Πλευρώνας.

Το ποσό των 125.000 ευρώ μοιράζεται και στα δύο θέατρα.

 • Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Οινιαδών, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ.εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Οινιαδών. (βλ. εδώ)
 • Το Σάββατο 29 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο θέατρο των Οινιαδών η 3η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη μεταφέροντας και το χαιρετισμό τόσο του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου, όσο και του Υπουργού Πολιτισμού κ. Παύλου Γερουλάνου.
 • Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 125.000 ευρώ μεταξύ της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. για α) συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στα αρχαία θέατρα Οινιαδών και Πλευρώνας και β) την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και αναστήλωσης των θεάτρων. Για το αρχαίο θέατρο Οινιαδών αντιστοιχούσε το ποσό των 65.000 ευρώ. (βλ. εδώ) Τις μελέτες εκπόνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Την Τρίτη 18 Ιουνίου του 2013 υπεγράφη από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης (βλ. εδώ).
 • Στις 06 Ιουνίου του 2014 υπεγράφη νέα τροποποίηση χρόνου της Προγραμματικής Σύμβασης. Η νέα τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης. (βλ. εδώ)
 • Η εκπόνηση της μελέτης ολοκληρώθηκε. Στις 20 Μαρτίου 2017 η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Οινιαδών εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. (βλ. εδώ)
 • 24-07-2020 – Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Οινιαδών» με Κωδικό ΟΠΣ 5068847 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (βλ. εδώ).

-Με το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Οινιαδών» προβλέπονται να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες στερέωσης, συντήρησης, αναστήλωσης και προστασίας των διαβρωμένων βραχωδών επιφανειών (κοίλο) και των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων λίθων και αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου με σφραγίσεις (ενέματα με ειδικό κονίαμα), συμπληρώσεις (με μέλη από φυσικό ή τεχνητό λίθο) και συγκολλήσεις.

-Επίσης, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αποξήλωσης, εξυγίανσης της θεμελίωσης και ανάταξης εδωλίων, εργασίες διαμόρφωσης των τοπικών εξομαλύνσεων στο κοίλο, αποκατάσταση και συμπλήρωση των αναλημμάτων των παρόδων, αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μελών, διδακτική τοποθέτησή τους και ανάδειξη της κάτοψης του σκηνικού οικοδομήματος, συμπλήρωση του λίθινου πλαισίου της ορχήστρας με νέα μέλη και επίστρωσή της με ειδικό κονίαμα και τέλος, διευθέτηση των όμβρων υδάτων για την προστασία του θεάτρου. Για τις εξειδικευμένες στερεωτικές & αναστηλωτικές εργασίες προβλέπεται η επίβλεψη από εξειδικευμένο αρχιτέκτονα με εμπειρία σε ανάλογα έργα.

-Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές μελέτες (εφαρμογής και αντοχής κονιαμάτων, έρευνας-αποτύπωσης και ταύτισης διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, ανάταξης δόμων στα αναλήμματα, απορροής όμβριων υδάτων, ηλεκτρομηχανολογική και πυρασφάλειας).

-Για τη δημοσιότητα της πράξης, θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα του έργου, θα τοποθετηθεί κάμερα (η οποία θα καταγράφει τις σημαντικότερες αναστηλωτικές εργασίες), ενημερωτική πινακίδα (δίγλωσση και σε γραφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης), θα εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο (δίγλωσσο και σε γραφή Braille) και εκπαιδευτικό φυλλάδιο για μαθητές και, τέλος, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την παρουσίαση του έργου.

 • Το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Οινιάδων», εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020». Δημοσιεύτηκε η σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού. Στο θέατρο αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό αφενός την προστασία του ίδιου του μνημείου, αφετέρου την αποκατάσταση της μορφής του σε βαθμό που να καταστεί περισσότερο αναγνώσιμο και επισκέψιμο από το κοινό. Οι εργασίες αφορούν κυρίως σε στερέωση, συγκόλληση και συμπλήρωση σε επιλεγμένα σημεία των θεάτρων (εδώλια και κλίμακες κοίλου, αναλημματικοί τοίχοι κοίλου και παρόδων, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα κ.α.), συντήρηση των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων λίθων και των αρχιτεκτονικών μελών με σφραγίσεις και ενέματα και επιστρώσεις επιφανειών. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

Χορηγοί Θεάτρων