Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Μίεζας

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Πρόοδος Εργασιών
Τα νέα του θεάτρου

Το θέατρο βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Μίεζας, στον Δήμο Ανθεμίων του Νομού Ημαθίας.

Είναι μια θεατρική κατασκευή με ανάμικτα στοιχεία ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου, αποτελούμενη από χωμάτινη ορχήστρα (κονίστρα), κοίλο, διαμορφωμένο στην πλαγιά λόφου με βαθμίδες καθισμάτων από πωρόλιθο, και λίθινο κτίριο σκηνής.

Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του ανασκαφικού υλικού, προς το παρόν η χρονολόγηση του θεάτρου στηρίζεται στα κατασκευαστικά, τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία του, τα οποία αποτελούν ανάμιξη στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζουν τόσο τα ελληνιστικά όσο και τα ρωμαϊκά θέατρα.

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ελληνιστικά θέατρα είναι:

α) το προσκήνιο με ημικίονες συμφυείς με πεσσούς αντί υπερυψωμένου πόδιου,

β) οι ακάλυπτες πάροδοι,

γ) η έλλειψη αξονικής κλίμακας στο κοίλο,

δ) η κατασκευή του κοίλου στην πλαγιά λόφου και όχι σε κτιστή υποδομή,

ε) η έλλειψη υπερυψωμένου πόδιου στο κοίλο.

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ρωμαϊκά θέατρα είναι:

α) η μικτή χάραξη του με ορθογώνια και ισόπλευρα τρίγωνα,

β) η παραλληλία των αναλημματικών τοίχων του κοίλου προς το κτίριο της σκηνής, γ) το σχήμα της ορχήστρας που ορίζεται από ημιπεριφέρεια και τις εφαπτόμενες στα άκρα της,

δ) τα ανασκαφικά ευρήματα και κυρίως η κεραμική.

Με αυτά τα δεδομένα το θέατρο της Μίεζας ανήκει στη ρωμαϊκή περίοδο, όμως η επικράτηση ελληνιστικών στοιχείων αποτελεί ένδειξη πρωιμότητας και το τοποθετεί σε μια εποχή που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο τύπος του ρωμαϊκού θεάτρου.

Μια οψιμότερη φάση στο κοίλο του θεάτρου, η οποία μετά την κατάρρευση των αναλημματικών τοίχων κατά μήκος των παρόδων, δημιούργησε νέους, υποτυπώδεις λοξούς αναλημματικούς τοίχους, δεν είναι εύκολο να χρονολογηθεί με ακρίβεια.

Γενική περιγραφή του μνημείου

Πρόκειται για ένα επαρχιακό θέατρο χωρίς ιδιαίτερα επιμελημένες κατασκευές, με προσανατολισμό ανατολικό και θέα προς τον κάμπο.

Η ορχήστρα έχει σχήμα κανονικού ημικυκλίου, το οποίο επεκτείνεται κατά τις εφαπτόμενες στα άκρα του, προς το κτίριο της σκηνής. Έχει διάμετρο 22 μέτρα και το δάπεδό της είναι κατασκευασμένο από πατημένο χώμα. Δεν υπάρχει περιμετρικός αποχετευτικός αγωγός. Η αποχέτευση των ομβρίων γίνονταν και εξακολουθεί να γίνεται από οπή στο φυσικό βράχο, περίπου στο κέντρο της ορχήστρας.

Το κοίλο διαμορφώνεται σε φυσική πλαγιά, εν μέρει με λάξευση του φυσικού βράχου και εν μέρει με επίχωση. Με τέσσερις κλίμακες ανόδου χωρίζεται σε πέντε κερκίδες. Οι βαθμίδες των καθισμάτων και οι κλίμακες ανόδου είναι κατασκευασμένες από μαλακό τοπικό πωρόλιθο. Γωνιόλιθοι «in situ» σώζονται έως την 7η βαθμίδα. Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη 19 τουλάχιστον βαθμίδων. Όμως ο αριθμός τους θα πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερος.

Οι αναλημματικοί τοίχοι της αρχικής φάσης του κοίλου, οι παράλληλοι προς το κτίριο της σκηνής, θα πρέπει να κατέρρευσαν κάποια στιγμή, μάλλον εξ αιτίας των ωθήσεων της επίχωσης που συγκρατούσαν. Μετά την κατάρρευση τους καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τους σημερινούς υποτυπώδεις λοξούς αναλημματικούς τοίχους, οι οποίοι πάτησαν επάνω στο φυσικό βράχο, με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίχωση πίσω από αυτούς και να μηδενιστεί ο κίνδυνος ανατροπής τους.

Το κτίριο της σκηνής είναι χτισμένο με γωνιόλιθους από μαλακό τοπικό πωρόλιθο. Παρόλο που σώζεται σε κακή κατάσταση, μπορούμε να διακρίνουμε το προσκήνιο, το κυρίως κτίσμα της σκηνής, με δυο παρασκήνια σε προσχώρηση στα άκρα του και ένα μεγαλύτερο κτίσμα σε επαφή με αυτό. Παρόλο που το κτίσμα αυτό ανήκει στην ίδια οικοδομική φάση με τα προηγούμενα, δεν είναι σαφές αν λειτουργικά ανήκει στο θέατρο ή αν είχε ανεξάρτητη χρήση από την ανατολική πλευρά του.

Το κτίριο της σκηνής και τα παρασκήνια ήταν διώροφα, όμως δεν σώζονται στοιχεία για τη θέση της κλίμακας ανόδου στον όροφο του κτιρίου της σκηνής και στο προσκήνιο (λογείο).

Από το προσκήνιο σώζονται οι δυο από τους οκτώ ημικίονες με συμφυή πεσσό, οι οποίοι όριζαν πέντε θυραία ανοίγματα και τέσσερα διαφράγματα από πλάκες πωρόλιθου. Η θέση των υπολοίπων έξι ημικιόνων είναι χαραγμένη με αιχμηρό εργαλείο επάνω στο στυλοβάτη του προσκηνίου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γεωμετρικές χαράξεις του θεάτρου της Μίεζας, καθώς αποτελούν ένα ιδιόμορφο συνδυασμό των αναφορών του Βιτρούβιου για την χάραξη των ελληνικών και των ρωμαϊκών θεάτρων.

Τα σωζόμενα στοιχεία του θεάτρου σε συνδυασμό με τη συμμετρία που χαρακτηρίζει γενικά τα θέατρα, τη βοήθεια των γεωμετρικών χαράξεων και τις συγκρίσεις με άλλα παρόμοια θέατρα, επέτρεψαν την γραφική αναπαράσταση του.

Το μνημείο σωζόταν σε κακή κατάσταση. Όμως με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, οι οποίες άρχισαν το 2007 και διακόπηκαν το 2009 λόγω έλλειψης κονδυλίων, η κατάστασή του θα είναι πολύ καλή.

Το θέατρο της Μίεζας λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως επισκέψιμο μνημείο του αρχαιολογικού χώρου.

Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του θα μπορεί να φιλοξενήσει ελεγχόμενες εκδηλώσεις με περιορισμένο αριθμό θεατών.

Γ. Καραδέδος
Αρχαιολόγος, Αρχιτέκτονας

Ονομασία Μνημείου

Αρχαίο θέατρο Μίεζας

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Θεατρική κατασκευή με ανάμικτα στοιχεία ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου, αποτελούμενη από χωμάτινη ορχήστρα (κονίστρα), κοίλο, διαμορφωμένο στην πλαγιά λόφου με βαθμίδες καθισμάτων από πωρόλιθο και λίθινο κτίριο σκηνής.

Εικόνες - Σχέδια

Υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση στα αρχεία της ΙΖ΄ Ε.Π.Κ.Α. καθώς και πλήρης αποτύπωση του μνημείου (τοπογραφικό, κάτοψη, όψεις, τομές, λεπτομέρειες), η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. ‘’Συντήρηση και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας’’ με επιστημονικό υπεύθυνο τον αν. καθηγητή του Α.Π.Θ. Γ. Καραδέδο. Αναπαραστάσεις του θεάτρου υπάρχουν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία
 1. Β. Αλαμανή – Β .Μισαηλίδου «Το θέατρο της Μίεζας», Α.Ε.Μ.Θ., 7, 1993, σ. 86-96.
 2. Β. Αλαμανή – Α. Κουκουβού, «Μίεζα 1995: ανασκαφικές έρευνες», Α.Ε.Μ.Θ., 9, 1995, σ. 88-94.
 3. Γ. Καραδέδος, Κ. Θεοχαρίδου, Β. Αλαμανή, Β. Μισαηλίδου, ‘’Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας’’, Α.Ε.Μ.Θ.,13, 1999, σ. 521-534
Θέση

Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας (δίπλα σε συγκρότημα δημοσίων κτιρίων, μάλλον αγορά), Δήμος Ανθεμίων, Νομού Νάουσας.

Χρονολόγηση

Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του ανασκαφικού υλικού, προς το παρόν η χρονολόγηση του θεάτρου στηρίζεται στα κατασκευαστικά, τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία του, τα οποία αποτελούν ανάμιξη στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζουν τόσο τα ελληνιστικά όσο και τα ρωμαϊκά θέατρα.

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ελληνιστικά θέατρα είναι: α) το προσκήνιο με ημικίονες συμφυείς με πεσσούς αντί υπερυψωμένου πόδιου, β) οι ακάλυπτες πάροδοι, γ) η έλλειψη αξονικής κλίμακας στο κοίλο, δ) η κατασκευή του κοίλου στην πλαγιά λόφου και όχι σε κτιστή υποδομή, ε) η έλλειψη υπερυψωμένου πόδιου στο κοίλο.

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ρωμαϊκά θέατρα είναι: α) η μικτή χάραξη του με ορθογώνια και ισόπλευρα τρίγωνα, β) η παραλληλία των αναλημματικών τοίχων του κοίλου προς το κτίριο της σκηνής, γ) το σχήμα της ορχήστρας που ορίζεται από ημιπεριφέρεια και τις εφαπτόμενες στα άκρα της, δ) τα ανασκαφικά ευρήματα και κυρίως η κεραμική.

Με αυτά τα δεδομένα το θέατρο της Μίεζας ανήκει στη ρωμαϊκή περίοδο, όμως η επικράτηση ελληνιστικών στοιχείων αποτελεί ένδειξη πρωιμότητας και το τοποθετεί σε μια εποχή που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο τύπος του ρωμαϊκού θεάτρου. Μια οψιμότερη φάση στο κοίλο του θεάτρου, η οποία μετά την κατάρρευση, για άγνωστους λόγους, των αναλημματικών τοίχων κατά μήκος των παρόδων, δημιούργησε νέους, υποτυπώδεις λοξούς αναλημματικούς τοίχους, δεν είναι εύκολο να χρονολογηθεί με ακρίβεια.

Γενική περιγραφή Μνημείου

Πρόκειται για ένα επαρχιακό θέατρο χωρίς ιδιαίτερα επιμελημένες κατασκευές, με προσανατολισμό ανατολικό και θέα προς τον κάμπο. Η ορχήστρα έχει σχήμα κανονικού ημικυκλίου, το οποίο επεκτείνεται κατά τις εφαπτόμενες στα άκρα του, προς το κτίριο της σκηνής.

Έχει διάμετρο 22 μέτρα και το δάπεδό της είναι κατασκευασμένο από πατημένο χώμα. Δεν υπάρχει περιμετρικός αποχετευτικός αγωγός. Η αποχέτευση των ομβρίων γίνονταν και εξακολουθεί να γίνεται από οπή στο φυσικό βράχο, περίπου στο κέντρο της ορχήστρας. Το κοίλο διαμορφώνεται σε φυσική πλαγιά, εν μέρει με λάξευση του φυσικού βράχου καν εν μέρει με επίχωση. Με τέσσερις κλίμακες ανόδου χωρίζεται σε πέντε κερκίδες. Οι βαθμίδες των καθισμάτων και οι κλίμακες ανόδου είναι κατασκευασμένες από μαλακό τοπικό πωρόλιθο. Γωνιόλιθοι «in situ» σώζονται έως την 7η βαθμίδα. Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη 19 τουλάχιστον βαθμίδων. Όμως ο αριθμός τους θα πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερος. Οι αναλημματικοί τοίχοι της αρχικής φάσης του κοίλου, οι παράλληλοι προς το κτίριο της σκηνής, θα πρέπει να κατέρρευσαν κάποια στιγμή, μάλλον εξ αιτίας των ωθήσεων της επίχωσης που συγκρατούσαν. Μετά την κατάρρευση τους καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τους σημερινούς υποτυπώδεις λοξούς αναλημματικούς τοίχους, οι οποίοι πάτησαν επάνω στο φυσικό βράχο, με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίχωση πίσω από αυτούς και να μηδενιστεί ο κίνδυνος ανατροπής τους.

Το κτίριο της σκηνής είναι χτισμένο με γωνιόλιθους από μαλακό τοπικό πωρόλιθο. Παρόλο που σώζεται σε κακή κατάσταση, μπορούμε να διακρίνουμε το προσκήνιο, το κυρίως κτίσμα της σκηνής, με δυο παρασκήνια σε προσχώρηση στα άκρα του και ένα μεγαλύτερο κτίσμα σε επαφή με αυτό. Παρόλο που το κτίσμα αυτό ανήκει στην ίδια οικοδομική φάση με τα προηγούμενα, δεν είναι σαφές αν λειτουργικά ανήκει στο θέατρο ή αν είχε ανεξάρτητη χρήση από την ανατολική πλευρά του.

Το κτίριο της σκηνής και τα παρασκήνια ήταν διώροφα, όμως δεν σώζονται στοιχεία για τη θέση της κλίμακας ανόδου στον όροφο του κτιρίου της σκηνής και στο προσκήνιο (λογείο). Από το προσκήνιο σώζονται οι δυο από τους οκτώ ημικίονες με συμφυή πεσσό, οι οποίοι όριζαν πέντε θυραία ανοίγματα και τέσσερα διαφράγματα από πλάκες πωρόλιθου. Η θέση των υπολοίπων έξι ημικιόνων είναι χαραγμένη με αιχμηρό εργαλείο επάνω στο στυλοβάτη του προσκηνίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γεωμετρικές χαράξεις του θεάτρου της Μίεζας, καθώς αποτελούν ένα ιδιόμορφο συνδυασμό των αναφορών του Βιτρούβιου για την χάραξη των ελληνικών και των ρωμαϊκών θεάτρων.

Τα σωζόμενα στοιχεία του θεάτρου σε συνδυασμό με τη συμμετρία που χαρακτηρίζει γενικά τα θέατρα, τη βοήθεια των γεωμετρικών χαράξεων και τις συγκρίσεις με άλλα παρόμοια θέατρα, επέτρεψαν την γραφική αναπαράσταση του.

Υπάρχουσα κατάσταση

Το μνημείο, όπως ήδη αναφέρθηκε σωζόταν σε κακή κατάσταση. Όμως με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, οι οποίες άρχισαν το 2007 και διακόπηκαν το 2009 λόγω έλλειψης κονδυλίων, η κατάστασή του θα είναι πολύ καλή.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Το θέατρο της αρχαίας Μίεζας εντοπίστηκε το 1992 κατά την τοποθέτηση αποχετευτικού αγωγού για την ύδρευση του γειτονικού χωριού Κοπανός. Ανασκάφτηκε κατά τα έτη 1993-1995 από τις αρχαιολόγους της ΙΖ΄ Ε.Π.Κ.Α. Β. Αλαμανή, Β. Μισαηλίδου και Α. Κουκουβού.

Το 1998-1999, συντάχθηκε μελέτη συντήρησης, αποκατάστασης και επαναλειτουργίας από ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ. «Έρευνα και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας» (κωδ.7119), με επιστημονικό υπεύθυνο τον αν. Καθηγητή Γ. Καραδέδο. Στην ομάδα συμμετείχαν η αρχιτέκτων αναστηλώτρια Κ. Θεοχαρίδου, ο αρχιτέκτων Β. Παπαγεωργίου, οι τοπογράφοι, μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., Π .Πατιάς, Κ. Τοκμακίδης και Ο. Γεωργούλα και ο τοπογράφος Ι. Γκάτζιος. Η μελέτη δεν εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ., εξ αιτίας του σκέλους της πρότασης επανάχρησης, καθώς θεωρήθηκε ότι η κατάσταση διατήρησης του δεν επέτρέπε την επαναλειτουργία του.

Το 2005 συντάχθηκε νέα οριστική μελέτη από τον αν. καθηγητή Γ. Καραδέδο, μόνο για την συντήρηση και αποκατάσταση του θεάτρου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται εκθέσεις για την παθολογία και τον τρόπο συντήρησης του πωρόλιθου και των σωζόμενων κονιαμάτων της χημικού του Κέντρου Λίθου Κ. Κουζέλη και της πολιτικού μηχανικού, καθηγήτριας του Α.Π.Θ. Ι. Παπαγιάννη.

Η μελέτη εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. και άρχισε η εφαρμογή της το 2007 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Πολιτιστική Εγνατία». Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η προϊσταμένη της ΙΖ’ Ε.Π.Κ.Α. Μ. Ακαμάτη και επιβλέποντες ο αν. καθηγητής του Α.Π.Θ. Γ. Καραδέδος, η αρχιτέκτων – αναστηλώτρια Σ. Ραφαηλίδου και ο αρχαιολόγο της ΙΖ’ Ε.Π.Κ.Α. Ν. Πουλακάκης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγιναν παράλληλα διευκρινιστικές ανασκαφικές τομές στο κοίλο και κατά μήκος των παρόδων στη θέση των ξηλωμένων αναλημματικών τοίχων του κοίλου.

Η μελέτη προβλέπει αποκατάσταση του χωμάτινου δαπέδου της ορχήστρας και των παρόδων, συντήρηση – αποκατάσταση του κτιρίου της σκηνής και του προσκηνίου, με μικρής κλίμακας ανακτίσεις τοίχων και συντήρηση αποκατάσταση των επτά πρώτων βαθμίδων των καθισμάτων του κοίλου. Από τη θέση της όγδοης βαθμίδας και επάνω και ως τη θέση της δεκάτης ενάτης, η ύπαρξη της οποίας είναι διαπιστωμένη ανασκαφικά, ο όγκος του κοίλου αποκαθίσταται με χώμα. Επίσης προβλέπονται μικρής κλίμακας ανακτίσεις στους λοξούς αναλημματικούς τοίχους της μεταγενέστερης φάσης και σήμανση με μια ή δυο σειρές γωνιόλιθων της θέσης των αναλημματικών τοίχων της πρώτης φάσης, για να δοθεί η δυνατότητα αποκατάστασης των δαπέδων των παρόδων. Τέλος υπάρχει πρόβλεψη διευθέτησης των ομβρίων.

Το 2009 οι εργασίες αποκατάστασης, λίγο πριν την ολοκλήρωση τους, διακόπηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων. Το έργο αναμένει συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Το θέατρο της Μίεζας λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως επισκέψιμο μνημείο του αρχαιολογικού χώρου. Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του θα μπορεί να φιλοξενήσει ελεγχόμενες εκδηλώσεις με περιορισμένο αριθμό θεατών. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει καμία σχετική άδεια από το ΥΠ.ΠΟ και το Κ.Α.Σ.

Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων

Προς το παρόν στο θέατρο της Μίεζας δεν έχει φιλοξενηθεί καμία σύγχρονη χρήση, εκτός αυτής του επισκέψιμου μνημείου.

Πνευματικά δικαιώματα

Το μνημείο ανήκει στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα της αρμόδιας ΙΖ’ Ε.Π.Κ.Α. με έδρα την Έδεσσα Τα πνευματικά δικαιώματα για τη μελέτη και δημοσίευση του μνημείου έχει η ΙΖ’ Ε.Π.Κ.Α. και το Α.Π.Θ. για τις μελέτες και εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Έρευνα και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας».

Γεωγραφικό Πλάτος

40.644104°

Γεωγραφικό Μήκος

22.122474°

ΌνομαΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΔΙΑΖΩΜΑ ΣΩΜΑΑΤΕΙΟ300.00
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 50.00
Σύνολο
€350.00
Υπόλοιπο
€350.00
ΠεριγραφήBudgetTargetRemarks
Απαλλοτρίωση ακινήτου8.000.008.000.00
Funding LevelΠηγή χρηματοδότησηςΠεριγραφή των έργωνRemarks
700.000

Ε.Σ.Π.Α.

Συντήρηση – ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Μίεζας

 • Το 2007 το έργο «Αρχαίο Θέατρο Μίεζας: Έρευνα – Συντήρηση – Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Πολιτισμική Εγνατία» του Γ΄ Κ.Π.Σ., με συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00 €. Η μελέτη για τη συντήρηση και την αποκατάστασή του πραγματοποιήθηκε από την ομάδα έρευνας και μελέτης υπό τον Ομότιμο Καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Καραδέδο Γεώργιο.
 • Οι εργασίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τον Αύγουστο του 2007 έως και το Δεκέμβριο του 2008 από τη ΙΖ΄ Ε.Π.Κ.Α., είχαν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση με νέους λίθους της σκηνής και μέρους του κοίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη, την αισθητική αποκατάσταση μέρους των νέων λίθων και τη μερική συντήρηση των αρχαίων λίθων. Προέκυψαν, επίσης, νέα στοιχεία για μια παλαιότερη φάση του θεάτρου, η οποία τοποθετείται στην ελληνιστική εποχή.
 • Το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2008 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Μίεζας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα της Βορείου Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (λίνκ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο της Μίεζας. (λίνκ)
 • Το έργο «Συντήρηση – ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Μίεζας – Β΄ φάση» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» του ΕΣΠΑ, με ύψος χρηματοδότησης 700.000 €.
 • Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλάμβανε επεμβάσεις, συντηρήσεις – αποκαταστάσεις σε αρχαίους λίθους του θεάτρου και τη διαμόρφωση χώρων του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου. Συγκεκριμένα έγιναν οι ακόλουθες εργασίες:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :

 1. Τελική διαμόρφωση του δαπέδου της ορχήστρας με επίστρωση με χώμα και αδρανές υλικό.
 2. Τελική διαμόρφωση του δαπέδου της σκηνής και του προσκηνίου με επίστρωση με χώμα και αδρανές υλικό.
 3. Καθαρισμός, διαμόρφωση και επίστρωση με χώμα και αδρανές υλικό του χώρου πίσω από τη σκηνή.
 4. Στερεοποίηση σημείων του φυσικού βράχου. Τελική επίχωση για την ανάκτηση του όγκου του κοίλου πάνω από τις σωζόμενες βαθμίδες του θεάτρου.
 5. Διαμόρφωση των χώρων βόρεια και νότια από τη σκηνή του θεάτρου και τελική επίστρωσή τους με χώμα και αδρανές υλικό.
 6. Τελική επέκταση του βόρειου και νότιου αναλημματικού τοίχου.
 7. Καθαρισμός, συντήρηση και πλήρωση με κονίαμα αρχαίων λίθων του κοίλου.
 8. Τελική λάξευση και εργασίες αισθητικής αποκατάστασης των νέων λίθων για την προσομοίωσή τους με του αρχαίους λίθους.
 9. Διαμόρφωση ενός περιπάτου στο πάνω μέρος του κοίλου για την πρόσβαση και θέαση του μνημείου από τον επισκέπτη.
 10. Διαμόρφωση σε κλειστούς αγωγούς ομβρίων των ανοικτών οχετών στο μέσο (τμήμα) και στο πάνω μέρος του κοίλου.
 11. Κατασκευή αντιγράφων ημικιόνων στο προσκήνιο της σκηνής.
 12. Τοποθέτηση νέων πινακίδων με πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.
 13. Τοποθέτηση νέας περίφραξης. Τοποθέτηση της περίφραξης και στο αγροτεμάχιο αρ. 26 του αγροκτήματος Άνω Κοπανού, όπου βρίσκεται η σκηνή του θεάτρου και το οποίο θα απαλλοτριωθεί στο πλαίσιο του έργου.
 14. Αεροφωτογράφιση του αρχαίου θεάτρου πριν και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης.
 15. Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για το Αρχαίο θέατρο της Μίεζας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι εργασίες ανάδειξης.
 16. Κατασκευή δικτύου φωτισμού.
 • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τον Ιούλιο του 2014, το θέατρο της Μίεζας κατέστη ένας επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.
 • Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος διοικητικών αποφάσεων για την απαλλοτρίωση ιδιωτικής έκτασης στο χώρο του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας με την έκδοση και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με αριθμό Δ10Δ1119117/3863/0010/2-10-2012 (αρ. Φ.Ε.Κ. 321/τ.ΑΑΠ/17-10-2012).
 • Στις 07 Αυγούστου 2017 το αρχαίο θέατρο της Μίεζας, μετά την αναστήλωσή του, άνοιξε για το κοινό. Πιο συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Φιλίππων και το Δήμο Νάουσας παρουσιάστηκε η «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευρυπίδη, σε μορφή θεατρικού αναλογίου, υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Θοδωρή Γκόνη. (λίνκ)
 • Οι εργασίες αποκατάστασης στο κοίλο του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας έχουν ολοκληρωθεί. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης  του αγροτεμαχίου αρ. 26 (έκτασης 3.202,20 τ.μ.) του αγροκτήματος Κοπανού, όπου βρίσκεται η σκηνή του θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ).