Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Κερύνειας (Μαμουσιάς)

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Τα νέα του θεάτρου

Το θέατρο της Κερύνειας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της αρχαίας πόλης στη θέση Παλιόμυλος του Δήμου Αιγιαλείας.

Εντοπίστηκε από τον Meyer το 1939, καθώς ήταν ορατός ο αναλημματικός τοίχος της σκηνής προς Δ. και μέρος του κοίλου, αν και είναι καλυμμένο από επίχωση που φθάνει τα 2,50μ. περίπου στο χαμηλότερο σημείο του. Η θέση του μνημείου έχει επιλεγεί έτσι, ώστε το κοίλο να είναι στραμμένο προς Δ. σε ελεύθερο ορίζοντα προς την κοιλάδα του ποταμού Κερυνίτη, προφανώς για λόγους καλύτερης ακουστικής.

Οι εκτεταμένοι καθαρισμοί από την επιφανειακή βλάστηση και μία τομή που διανοίχθηκε το 2001, μας έδωσαν στοιχεία για το μέγεθος και την κατάσταση διατήρησής του. Η διάμετρος του κοίλου υπολογίζεται σε 44μ., ενώ οι σειρές των εδωλίων του πιθανώς έφθαναν τις 25. Τα εδώλια αποτελούνται από εξαιρετικά ευπαθή ψαμμίτη. Η τομή αποκάλυψε και τμήμα της κλίμακας με βαθμίδες. Στη χαμηλότερη σειρά ήρθε στο φως τμήμα δύο θρόνων της προεδρίας, επίσης από ψαμμίτη.

Επειδή τα εδώλια, οι κλίμακες και οι θρόνοι της προεδρίας αποτελούνται από τον εξαιρετικά ευπαθή στις καιρικές συνθήκες ψαμμίτη, ο οποίος εξαιτίας του υψομέτρου της αρχαίας πόλης (750μ.) το χειμώνα και των έντονων καιρικών φαινομένων μετατρέπεται σε άμμο, αποφασίστηκε η κατάχωση της τομής και δε συνεχίστηκε η ανασκαφή του θεάτρου.

Ερωφίλη Κόλια
Αρχαιολόγος ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.

Ονομασία Μνημείου

Θέατρο αρχαίας Κερύνειας (Μαμουσιά).

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Το θέατρο της Κερύνειας εντοπίστηκε από τον Meyer το 1939, καθώς ήταν ορατός ο αναλημματικός τοίχος της σκηνής προς Δ. και μέρος του κοίλου, αν και είναι καλυμμένο από επίχωση που φθάνει τα 2,50μ. περίπου στο χαμηλότερο σημείο του. Οι εκτεταμένοι καθαρισμοί από την επιφανειακή βλάστηση και μία τομή που διανοίχθηκε το 2001, μας έδωσαν στοιχεία για το μέγεθος και την κατάσταση διατήρησής του.

Εικόνες - Σχέδια

Έχει γίνει φωτογράφηση του θεάτρου μετά τον καθαρισμό του από τη βλάστηση το 2001 και η αεροφωτογράφησή του στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση-ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Κερύνειας (Μαμουσιά) Ν.Αχαΐας» (Γ΄ Κ.Π.Σ.). Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί η φωτογράφηση και η σχεδιαστική αποτύπωση της ανασκαφικής τομής στο κοίλο.

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία
  • Ε.Meyer, Peloponnesische Wanderungen. Reisen und Forschungen zur antiken und mittelalterlichen Topographie von Arkadien und Achaia, Zürich-Leipzig 1939, 132.
  •  E. Kόλια, Αρχαία Κερύνεια: Νεότερες έρευνες, ΑΑΑ 35-38 (2002-2005), 129-148.
  • Ε. Κόλια, Μαμουσιά: Αρχαίο Θέατρο, ΑΔ (2001): Χρονικά: υπό δημοσίευση.
Θέση

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κερύνειας βρίσκεται στη θέση Παλιόμυλος βόρεια του Δ. Δ. Μαμουσιάς του Δήμου Αιγιαλείας (Ν. Αχαΐας).

Χρονολόγηση

Με τα ελάχιστα ανασκαφικά στοιχεία, που διαθέτουμε, χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή (3ος – 2ος αι. π.Χ.).

Γενική περιγραφή Μνημείου

Το θέατρο της Κερύνειας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της αρχαίας πόλης στη θέση Παλιόμυλος.

Εντοπίστηκε από τον Meyer το 1939, καθώς ήταν ορατός ο αναλημματικός τοίχος της σκηνής προς Δ. και μέρος του κοίλου, αν και είναι καλυμμένο από επίχωση που φθάνει τα 2,50μ. περίπου στο χαμηλότερο σημείο του. Η θέση του μνημείου έχει επιλεγεί έτσι, ώστε το κοίλο να είναι στραμμένο προς Δ. σε ελεύθερο ορίζοντα προς την κοιλάδα του ποταμού Κερυνίτη, προφανώς για λόγους καλύτερης ακουστικής.

Οι εκτεταμένοι καθαρισμοί από την επιφανειακή βλάστηση και μία τομή που διανοίχθηκε το 2001, μας έδωσαν στοιχεία για το μέγεθος και την κατάσταση διατήρησής του. Η διάμετρος του κοίλου υπολογίζεται σε 44μ., ενώ οι σειρές των εδωλίων του πιθανώς έφθαναν τις 25. Τα εδώλια αποτελούνται από εξαιρετικά ευπαθή ψαμμίτη, έχουν πλάτος 0,35 – 0,40μ., όπως και ο χώρος του υποποδίου που αποτελείται από πατημένο χώμα. Η τομή αποκάλυψε και τμήμα της κλίμακας με βαθμίδες από ψαμμίτη πλάτους 0,35 – 0,50μ. και ύψους 0,22 – 0,23μ. Στη χαμηλότερη σειρά ήρθε στο φως τμήμα δύο θρόνων της προεδρίας, επίσης από ψαμμίτη.

Υπάρχουσα κατάσταση

Τα εδώλια, οι κλίμακες και οι θρόνοι της προεδρίας στο κοίλο αποτελούνται από τον εξαιρετικά ευπαθή στις καιρικές συνθήκες τοπικό ψαμμίτη. Εξαιτίας μάλιστα του υψομέτρου της αρχαίας πόλης (750μ.) το χειμώνα τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα, προκαλώντας σημαντικές βλάβες στα μνημεία από ψαμμίτη, που μετατρέπεται σε άμμο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από συνεννόηση με το Κέντρο Λίθου προχωρήσαμε στην κατάχωση της τομής στο κοίλο και δε συνεχίσαμε την ανασκαφή του θεάτρου.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Το 2001 διανοίχθηκε τομή κάθετα στο κοίλο και την ορχήστρα.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Το μνημείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση παραστάσεων ή άλλων εκδηλώσεων, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η ανασκαφή του, αλλά και λόγω της κακής κατάστασης διατήρησής του.

Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων

Επισκέψιμος χώρος

Πρόσθετες πληροφορίες

Το αρχαίο θέατρο είναι επισκέψιμο. Βρίσκεται στον πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Κερύνειας, που αναδείχθηκε στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. και το μονοπάτι που διασχίζει την αρχαία πόλη διέρχεται από το ανατολικό άκρο του.

Πνευματικά δικαιώματα

ΥΠ.ΠΟ.Τ./ ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Δικαιοδοσία

ΥΠ.ΠΟ.Τ./ ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Γεωγραφικό πλάτος

38.162201°

Γεωγραφικό μήκος

22.146624°