Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Θεατρικός κύκλος – Σαμοθράκη

Περιγραφή
Χρηματοδοτήσεις
Τα νέα του θεάτρου

Βρίσκεται στην περιοχή του Ανατολικού Λόφου του Ιερού των Καβείρων. Οι υποψήφιοι για μύηση έμπαιναν στο ιερό και προχωρούσαν προς τον πλακοστρωμένο  κυκλικό χώρο που περιβαλλόταν από πέντε βαθμίδες και στο κέντρο του υπήρχε μαρμάρινος βωμός. Στις βαθμίδες έστεκαν όρθιοι και παρακολουθούσαν ή έπαιρναν μέρος σε κάποια δρώμενα. Ο ιερός κύκλος κατασκευάστηκε  μέσα στον 5ο αι. π.Χ., αλλά η σημερινή μορφή του χρονολογείται στο τέλος ή στις αρχές του 4ου αι. π.Χ.