Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Δελφών

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Πρόοδος Εργασιών
Τα νέα του θεάτρου

Το αρχαίο θέατρο Δελφών βρίσκεται εντός του ιερού του Πυθίου Απόλλωνος. Αποτελεί το μεγαλύτερο οικοδόμημα του Απολλώνιου Ιερού και αναπόσπαστο κομμάτι του, συνδεδεμένο άμεσα με τους μύθους και τη λατρεία του θεού. Φιλοξενούσε τους αγώνες φωνητικής και ενόργανης μουσικής στο πλαίσιο των Πυθικών Αγώνων.

Το πρώτο λίθινο θέατρο κτίζεται από ντόπιο ασβεστόλιθο τον 4ο αι. π.Χ. Το 160/159 π.Χ. ο Ευμένης ο Β΄, βασιλιάς της Περγάμου, χρηματοδοτεί την επισκευή του θεάτρου, που αποκτά πιο μνημειακή μορφή. Η σημερινή μορφή του θεάτρου ανάγεται στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους (1ος αι. μ.Χ.)

Το βαθύ αμφιθεατρικό κοίλον, κυκλικής χάραξης και συνολικής χωρητικότητας 5000 θεατών, διαιρείται καθ’ ύψος σε δύο άνισες ζώνες από έναν οριζόντιο διάδρομο, το διάζωμα, που εξυπηρετεί την κίνηση των θεατών στο κοίλο. Το κάτω κοίλο ή θέατρον έχει 27 σειρές εδωλίων και χωρίζεται με ακτινωτές συμμετρικές κλίμακες σε 7 κερκίδες, ενώ το άνω κοίλο ή επιθέατρον περιλαμβάνει 8 σειρές εδωλίων και χωρίζεται σε 6 κερκίδες.

Σημαντικός αριθμός εδωλίων φέρει εγχάρακτα γράμματα ύψους, ένα είδος αρίθμησης των θέσεων στα ρωμαϊκά χρόνια. Διακρίνονται επίσης αξιώματα λειτουργών σε γενική πτώση, όπως αμφικτυόνων, συμβούλων, καθώς και κύρια ονόματα επιφανών ιδιωτών.

Η ορχήστρα, διαμέτρου 18,50 μ., περιβάλλεται από διάδρομο πλάτους 2,20 μ., για την κίνηση των θεατών, κάτω από τον οποίο βρίσκεται αποχετευτικός αγωγός, ο εύριπος, για την απορροή των όμβριων υδάτων. Η πεταλοειδής μορφή και η λιθόστρωση του δαπέδου της ορχήστρας με ακανόνιστου σχήματος πλάκες αποτελούν μετασκευές των ρωμαϊκών χρόνων. Στους αναλημματικούς τοίχους των παρόδων χαράχτηκε, μεταξύ του 2ου αι. π.Χ. και του 1ου αι. μ.Χ., μεγάλος αριθμός επιγραφών απελευθέρωσης δούλων.

Απέναντι από το κοίλο και την ορχήστρα υψωνόταν η σκηνή του θεάτρου. Από το ορθογώνιο αυτό σκηνικό οικοδόμημα διατηρούνται μόνο τα θεμέλια, σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό της ορχήστρας. Στα βόρεια της κυρίως σκηνής υψωνόταν το προσκήνιο, μία μικρή στοά με κίονες ή ημικίονες, που αντίκριζε την ορχήστρα. Τον 1ο αι. μ.Χ. η πρόσοψη του προσκηνίου διακοσμήθηκε με μαρμάρινη ανάγλυφη ζωφόρο.
Η αποχωμάτωση και οι πρώτες ανασκαφές στο χώρο του θεάτρου ξεκίνησαν το 1895 από τη Γαλλική Σχολή των Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Th. Homolle. Την περίοδο του Μεσοπολέμου, στο πλαίσιο των Πρώτων Δελφικών Εορτών το Μάιο του 1927, ανέβηκε στο θέατρο των Δελφών παράσταση αρχαίας τραγωδίας, για πρώτη φορά σε αρχαίο θέατρο, στο φυσικό της χώρο, μετά από 2000 χρόνια. Εμπνευστής της αναβίωσης του αρχαίου θεάτρου ήταν ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός και η αμερικανίδα σύζυγός του, Εύα Palmer.

Χορηγίες για αρχαίο θέατρο Δελφών.

Χορηγίες για το αρχαίο θέατρο Δελφών.
ALPHA TV - 20/09/2011

Ονομασία Μνημείου

Αρχαίο Θέατρο Δελφών

Κατηγορία

Θέατρο

Σύντομη περιγραφή

Το αρχαίο θέατρο Δελφών βρίσκεται εντός του ιερού του Πυθίου Απόλλωνος και συγκεκριμένα στη βορειοδυτική γωνία του, σε επαφή με τον περίβολο του τεμένους. Αποτελεί το μεγαλύτερο οικοδόμημα του Απολλώνιου Ιερού και αναπόσπαστο κομμάτι του, συνδεδεμένο άμεσα με τους μύθους και τη λατρεία του θεού. Συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχαίων ελληνικών θεάτρων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Εικόνες - Σχέδια

Ι΄ ΕΠΚΑ / Γαλλική Σχολή Αθηνών

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία

1. Bommelaer, J.-F. «Das Theater», στο Maas, M. (επιμ.), Delphi. Orakel am Nabel der Welt,
Karlsruhe 1996: 95-105.

2. Bommelaer J.-F., Laroche D., Guide de Delphes – Le Site, Paris 1991: 207-212

3. Κολώνια, Ρ., Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών, Αθήνα 2009

4. Κολώνια, Ρ., «Αρχαίο θέατρο Δελφών» στο
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=4932

5. Πεντάζος, Ε., «Οι Δελφοί και ο Σικελιανός», Αρχαιολογία και Τέχνες 44 (Σεπτέμβριος 1992):
72-75 Weir, R., «Nero and the Herakles Frieze at Delphi», BCH 123 (1999): 396-404

Θέση

Δελφοί, Δήμος Δελφών, Νομός Φωκίδας

Χρονολόγηση

Το πρώτο λίθινο θέατρο κτίζεται από ντόπιο ασβεστόλιθο τον 4ο αι. π.Χ. Το 160/159 π.Χ. ο Ευμένης ο Β΄, βασιλιάς της Περγάμου, χρηματοδοτεί την επισκευή του θεάτρου, που αποκτά πιο μνημειακή μορφή. Η σημερινή μορφή του θεάτρου ανάγεται στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους (1ος αι. μ.Χ.)

Γενική περιγραφή Μνημείου

Το μνημείο αναπτύσσεται περισσότερο καθ’ ύψος παρά κατά πλάτος. Αυτό υπαγορεύτηκε από τη γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα του τόπου με την ισχυρή εδαφική κλίση και κυρίως, από τον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο στη θέση ανέγερσής του στη βορειοδυτική γωνία του ιερού, μεταξύ του περιβόλου του τεμένους στα δυτικά και ενός προγενέστερου κτίσματος στα ανατολικά.

Το βαθύ αμφιθεατρικό κοίλον, κυκλικής χάραξης και συνολικής χωρητικότητας 5000 θεατών, εδράζεται εν μέρει στο φυσικό επικλινές έδαφος (στα βόρεια και δυτικά) και εν μέρει σε τεχνητές επιχώσεις, δηλαδή σωρευμένους όγκους χωμάτων (στα νότια και ανατολικά), που αντιστηρίζονταν σε ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους. Η εξωτερική του διάμετρος υπολογίζεται σε 36 μ., ενώ η εσωτερική διάμετρος σε 9,25 μ. Διαιρείται καθ’ ύψος σε δύο άνισες ζώνες από έναν οριζόντιο διάδρομο, το διάζωμα, που εξυπηρετεί την κίνηση των θεατών στο κοίλο. Το κάτω κοίλο ή θέατρον έχει 27 σειρές εδωλίων και χωρίζεται με ακτινωτές συμμετρικές κλίμακες σε 7 κερκίδες, ενώ το άνω κοίλο ή επιθέατρον, περιλαμβάνει 8 σειρές εδωλίων και χωρίζεται σε 6 κερκίδες. Περιμετρικά της ανώτερης σειράς εδωλίων ανοίγεται ρείθρο για την απορροή των υδάτων, πάνω από το οποίο υψωνόταν ο βόρειος τοίχος αντιστήριξης του κοίλου. Η διαφορά ύψους ανάμεσα στο δάπεδο της ορχήστρας και την τελευταία σειρά εδωλίων είναι 15,11 μ., με κλίση 54%, που εξασφάλιζε απρόσκοπτη θέαση για όλους τους θεατές. Στα άκρα του διαζώματος ανοίγονταν δύο θύρες για τη διέλευση των θεατών.

Στην πλειοψηφία τους τα λίθινα εδώλια έχουν πλάτος 0,69 μ. και ύψος 0,37 μ. Σημαντικός αριθμός εδωλίων φέρει εγχάρακτα γράμματα ύψους 11-15 εκ., ένα είδος αρίθμησης των θέσεων στα ρωμαϊκά χρόνια. Διακρίνονται επίσης αξιώματα λειτουργών σε γενική πτώση, όπως αμφικτυόνων, συμβούλων, καθώς και κύρια ονόματα επιφανών ιδιωτών.

Η ορχήστρα, διαμέτρου 18,50 μ., περιβάλλεται από διάδρομο πλάτους 2,20 μ., για την κίνηση των θεατών, κάτω από τον οποίο βρίσκεται αποχετευτικός αγωγός, ο εύριπος, για την απορροή των όμβριων υδάτων. Η πεταλοειδής μορφή και η λιθόστρωση του δαπέδου της ορχήστρας με ακανόνιστου σχήματος πλάκες αποτελούν μετασκευές των ρωμαϊκών χρόνων. Αρχικά η ορχήστρα ήταν κυκλική, με ακτίνα 7 μέτρων. Στη ρωμαϊκή περίοδο προστέθηκε και το χαμηλό περιμετρικό στηθαίο προς την πλευρά του κοίλου.

Στους αναλημματικούς τοίχους των παρόδων χαράχτηκε, μεταξύ του 2ου αι. π.Χ. και του 1ου αι. μ.Χ., μεγάλος αριθμός επιγραφών απελευθέρωσης δούλων. Δυστυχώς το κείμενό τους έχει χαθεί λόγω της φθοράς που έχει υποστεί η επιφάνεια των λιθοπλίνθων.

Μια μεγάλη βάση που βρίσκεται τοποθετημένη μπροστά στη δυτική πάροδο έφερε το άγαλμα του θεού προστάτη του θεάτρου Διονύσου, αφιέρωμα των Κνιδίων, σύμφωνα με τον Παυσανία.

Απέναντι από το κοίλο και την ορχήστρα υψωνόταν η σκηνή του θεάτρου. Από το ορθογώνιο αυτό σκηνικό οικοδόμημα διατηρούνται μόνο τα θεμέλια, σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό της ορχήστρας. Διακρίνεται, από τα νότια, μία εξέδρα διαστάσεων 9 x 4 μ., με κεντρικές αψιδωτές κόγχες στον εξωτερικό τοίχο και δύο πλευρικές προεξέχουσες πτέρυγες, που έφεραν κίονες και λειτουργούσαν ως παρασκήνια. Στα βόρεια της κυρίως σκηνής υψωνόταν το προσκήνιο, μία μικρή στοά με κίονες ή ημικίονες, που αντίκριζε την ορχήστρα. Τον 1ο αι. μ.Χ. η πρόσοψη του προσκηνίου διακοσμήθηκε με μαρμάρινη ανάγλυφη ζωφόρο, μήκους περίπου 10 μ. και ύψους 0,85 μ., στην οποία απεικονίζονταν οι άθλοι και τα πάρεργα του Ηρακλή. Πιθανότατα φιλοτεχνήθηκαν στο πλαίσιο της επισκευής του θεάτρου κατά την επίσκεψη του Νέρωνα στους Δελφούς το 67 μ.Χ.

Υπάρχουσα κατάσταση

Έχουν διενεργηθεί εργασίες συντήρησης του μνημείου στο παρελθόν. Ωστόσο, οι φθορές του ως επί το πλείστον δεν έχουν αποκατασταθεί, ενώ πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του (εδώλια και δόμοι παρόδων) βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την έκταση του Δελφικού Ιερού. Το κοίλο παρουσιάζει φαινόμενα καθιζήσεων, ενώ έντονο είναι και το φαινόμενο των επιφανειακών απολεπίσεων και ρηγματώσεων των λίθων, που οδηγούν σε απώλεια μεγαλύτερων τμημάτων του ασβεστολιθικού υλικού.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Η αποχωμάτωση και οι πρώτες ανασκαφές στο χώρο του θεάτρου ξεκίνησαν το 1895 από τη Γαλλική Σχολή των Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Th. Homolle.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Το θέατρο λειτουργεί ως επισκέψιμο μνημείο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.

Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων

Την περίοδο του Μεσοπολέμου, στο πλαίσιο των Πρώτων Δελφικών Εορτών το Μάιο του 1927, ανέβηκε στο θέατρο των Δελφών παράσταση αρχαίας τραγωδίας, για πρώτη φορά σε αρχαίο θέατρο, στο φυσικό της χώρο, μετά από 2000 χρόνια. Εμπνευστής της αναβίωσης του αρχαίου θεάτρου ήταν ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός και η αμερικανίδα σύζυγός του, Εύα Palmer. Παρουσιάστηκε ο Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εύας Σικελιανού. Τρία χρόνια αργότερα, στη διάρκεια των Δεύτερων Δελφικών Εορτών το Μάιο του 1930, το θέατρο φιλοξένησε την παράσταση των Ικέτιδων του Ευριπίδη.

Πρόσθετες πληροφορίες

Φιλοξενούσε τους αγώνες φωνητικής και ενόργανης μουσικής στο πλαίσιο των Πυθικών Αγώνων. Η σημασία των εορτών αυτών προσδίδει στο θέατρο των Δελφών πνευματική και καλλιτεχνική αξία ισότιμη με την αθλητική ιδέα που συμβολίζει το αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας. Στο θέατρο διεξάγονταν επίσης οι αγώνες των Σωτηρίων, προς τιμήν του Διός Σωτήρος και του Απόλλωνος, ο εορτασμός των οποίων ξεκίνησε μετά τη νίκη των Αιτωλών επί των Γαλατών το 279/278 π.Χ.

Πνευματικά δικαιώματα

ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Ι΄ ΕΠΚΑ)

Δικαιοδοσία

ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Ι΄ ΕΠΚΑ)

Γεωγραφικό Πλάτος

38.482553°

Γεωγραφικό Μήκος

22.500708°

Υψόμετρο

584-592

ΌνομαΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΤΡΙΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ26/03/2018100.00
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ47.488.13
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ47.488.12
M2M MEDIA SERVICES INC1.395.77
ΦΑΝΗ ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ4.000.00
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ1.500.00
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ1.216.44
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ1.000.00
MME CHAMPEAUX - ROUSSELOT MARGUERITE & ASSOCIATION PYTHO-DELPHES, FRANCE MME CHAMPEAUX - ROUSSELOT MARGUERITE & ASSOCIATION PYTHO-DELPHES, FRANCE700.00
GEORGIA MELENIKIOTOΥ413.31
LOIZOS AVRAMIDIS137.77
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΩΡΟΛΟΓΑ - ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΤΟΡΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΩΡΟΛΟΓΑ - ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΤΟΡΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 201496.25
ΛΕΛΑ ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ50.00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ30.00
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΟΣ5.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΔΑΛΗ5.00
ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ5.00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ5.00
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ5.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ5.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ5.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ5.00
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ5.00
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ5.00
ΙΩΑΝΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΛΥΓΑΤΣΙΚΑ5.00
ΒΑΛΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ5.00
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ5.00
ΦΙΟΝΑ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΙΟΝΑ5.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ5.00
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΘΑΚΟΥ5.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ5.00
ΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ5.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΕΡΗ5.00
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ5.00
ΕΛΛΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΚΙΩΝΗ5.00
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΪΖΗ5.00
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ5.00
ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ5.00
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΪΡΗ5.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ5.00
ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΣΕΜ5.00
ΜΑΡΙΑΝΙΝΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ5.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΙΛΑΚΟΣ5.00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ5.00
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΦΗ5.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΜΑΝΙΔΗΣ5.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ5.00
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ5.00
ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ5.00
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΚΕΠΕΣΗΣ5.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ5.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ5.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΓΓΑΛΙΔΗΣ5.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ5.00
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΚΑ5.00
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΚΟΥΡΙΑΛΗ5.00
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ5.00
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ5.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ5.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ 5.00
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ5.00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ5.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΠΑ5.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ5.00
ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΣΟΚΑΝΑ5.00
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗΣ5.00
ΑΝΝΑ ΦΥΤΙΛΑ5.00
ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΩΚΑ5.00
ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ5.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ5.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΣΙΚΑΣ5.00
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ5.00
ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΜΙΧΑ5.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΓΕΤΗ5.00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ5.00
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ5.00
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΣ - ΓΑΒΡΙΕΛΗΣ5.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ5.00
ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ5.00
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ5.00
ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΥΛΟΥ - ΜΟΥΣΙΟ5.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ5.00
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ5.00
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ5.00
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ3.50
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ3.50
ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ3.00
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ2.00
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ1.00
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ1.00
ΘΕΟΚΛΗΤΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ5.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ5.00
ΣΟΦΙΑ ΠΕΜΠΟΥ5.00
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ5.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ5.00
Σύνολο
€106.004.79

Δαπάνες

ΔαπάνηΗμερομηνίαΠοσό (€)
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ615.00
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ312.12
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ95.600.00
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ8.184.71
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ149.32
Σύνολο
€104.861.15
Υπόλοιπο
€1.143.64
ΠεριγραφήBudgetTargetRemarks
Μελέτη αποκατάστασης100.000.00109.999.00

Η μελέτη που ανατέθηκε από το Διάζωμα στην αρχιτέκτονα κα. Λιάνα Χλέπα και τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Κώστα Παπαντωνόπουλο, παραδόθηκε και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Γεωλογικές μελέτες10.000.00110.000.00
Funding LevelΠηγή χρηματοδότησηςΠεριγραφή των έργωνRemarks
1.700.000

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης Θεάτρου

Το έργο αποκτάστασης του αρχαίου θεάτρου των Δελφών έχει ενταχθεί στους Εθνικούς Πόρους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με χρηματοδότηση ύψους 1.700.000 ευρώ.

 • Tο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει αναπτύξει μια επιστημονική συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία επικυρώθηκε με την υπογραφή Συμβάσεως Παραχώρησης Δικαιωμάτων που προβλέπει την αμοιβαία ανταλλαγή του επιστημονικού υλικού που παράγεται και θα παραχθεί για το αρχαίο θέατρο των Δελφών.
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο των Δελφών. (βλ. εδώ). Ο «κουμπαράς» ενισχύθηκε από την ευγενική χορηγία των αδελφών Θεοδώρας και Πολυτίμης Ανδριοπούλου, της κας Φανής Αναιρούση, του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, από την υιοθεσία του αρχαίου θεάτρου από το Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο και τη Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, καθώς και από άλλους δωρητές.
 • Το  Μάρτη του 2011 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου των Δελφών στους μελετητές Ελένη – Άννα Χλέπα και Κωνσταντίνο Παπαντωνόπουλο. Το κόστος της ανάθεσης καλύφθηκε από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί στον κουμπαρά (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) του θεάτρου.
 • Το Μάρτιο του 2011 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών προς τιμήν των αδελφών Θεοδώρας και Πολυτίμης Ανδριοπούλου και της συμβολής τους στην ανάδειξη της αποκατάστασης του θεάτρου των Δελφών. (βλ. εδώ)
 • Τον Ιούνιο του 2012 ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη, η οποία παραδόθηκε στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εγκρίθηκε άμεσα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.). Η μελέτη περιλάμβανε 1) τις απαιτούμενες αποτυπώσεις του μνημείου, 2) τη μελέτη τεκμηρίωσης, και 3) τη μελέτη αποκατάστασης των δύο αναλημμάτων των παρόδων, των δύο πλευρικών αναλημμάτων και του βόρειου αναλήμματος, των επιμέρους προβληματικών περιοχών του κοίλου, τη στερέωση και αποκατάσταση της γεωμετρίας του κοίλου, τη συμπλήρωση των κλιμάκων στις σωζόμενες κερκίδες, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη προστασία και παρουσίαση του σκηνικού οικοδομήματος.
 • Τον Οκτώβρη του 2012 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη Σύμβαση Γεωτεχνικών Μελετών για το αρχαίο θέατρο Δελφών στον κο Ντουνιά Γιώργο και την Εταιρεία «Έδαφος Α.Ε.».
 • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Φωκίδας) διέθεσε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης από το πρόγραμμα ΠΔΕ το ποσό των 700.000 ευρώ για την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου, όπως αυτές περιγράφονται στις μελέτες που έχουν εγκριθεί από το ΚΑΣ. (βλ. εδώ) Η προγραμματική σύμβαση, με τίτλο «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών» υπεγράφη στις 28 Απριλίου του 2015 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης ήταν 30 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανερχόταν στο ποσό των 1.700.000,00 ευρώ.
 • Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής οι εργασίες είχαν επιμερισθεί σε δύο υποέργα.
 • Το υποέργο 1 της Σύμβασης περιλαμβάνει:
 1. Εργασίες πεδίου.
 2. Μετακίνηση, μελέτη και αποτύπωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από τα αναλήμματα, το κοίλο και την σκηνή.
 3. Εκπόνηση εξειδικευμένων επιμέρους μελετών (Μελέτη εργοταξίου, Γεωτεχνική διερεύνηση και μελέτη, Επικαιροποίηση μελέτης σύνθεσης κονιαμάτων, ενεμάτων και τεχνητού λίθου, Μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση των αναλημμάτων του θεάτρου, Μελέτη συγκόλλησης αρχιτεκτονικών μελών, Μελέτη απορροής όμβριων υδάτων θεάτρου και βόρειου πρανούς).
 4. Προμήθεια νέων λίθων.
 5. Αποκατάσταση αναλημμάτων (παρόδων, πλευρικά και βόρειο ανάλημμα).
 6. Αποκατάσταση του κοίλου, των ορθοστατών της ορχήστρας και καθαρισμός του περιμετρικού αγωγού.
 7. Εργασίες αποστράγγισης στο θέατρο και το βόρειο πρανές του κοίλου.
 • Το υποέργο 2 της σύμβασης περιλαμβάνει την ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών.
 • Το έργο έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Η προηγούμενη σύμβαση έληξε και ανανεώθηκε με νέα προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)
 • Παρακολούθηση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

Χορηγοί Θεάτρων