Πρόοδος Εργασιών

Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης

Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο Θέατρο ή Ωδείο Λισού

Περιγραφή
Πολυμέσα
Επιστημονικό δελτίο
Χρηματοδοτήσεις
Τα νέα του θεάτρου

Το θέατρο της αρχαίας Λισού ανήκει στον Καλλικρατικό Δήμο Καντάνου – Σέλινου και βρίσκεται σχετικά κοντά στο Ασκληπιείο της αρχαίας πόλης. Προφανώς τα δρώμενα στο χώρο αυτό αποτελούσαν μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Το μνημείο δεν έχει ακόμη διερευνηθεί, ενώ έχει υποστεί καταστρεπτικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας χρήσης του χώρου ως αγροκτηνοτροφική περιοχή.
Το μνημείο έχει τη χαρακτηριστική διάρθρωση: κοίλο, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα, από το οποίο σώζονται σε κάποιο ύψος τα παρασκήνια. Το αριστερά σωζόμενο είχε χρησιμοποιηθεί από τον αείμνηστο Ν. Πλάτωνα που ανάσκαψε το Ασκληπιείο της Λισού, ως κατοικία κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Το κοίλο του θεάτρου διαγράφεται στην ανωφέρεια της δυτικής πλευράς της κοιλάδας της Λισού, αλλά είναι εμφανές ότι πολλές πέτρες του έχουν αλιευτεί.

Δεξιά του κοίλου ένα παλιό πέτρινο κτίσμα, η απαλλοτρίωση του οποίου είναι στην τελική ευθεία, έχει ενσωματώσει ικανό τμήμα του αρχαίου οικοδομήματος. Οι μικρές διαστάσεις του, διάμετρος 23 μ., και ο διακρινόμενος σχεδιασμός του δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται για ωδείο. Οι ορατές τοιχοποιίες είναι από αργές πέτρες συνδεδεμένες με το χαρακτηριστικό ρωμαϊκό κονίαμα.

Αρχαιολόγος
Μαρκουλάκη Σταυρούλα

Ονομασία Μνημείου

Θέατρο  ή ωδείο Λισού

Κατηγορία

Θέατρο ή ωδείο

Σύντομη περιγραφή

Το θέατρο δεν είναι ανασκαμμένο. Το μνημείο έχει τη χαρακτηριστική διάρθρωση: κοίλο, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα, από το οποίο σώζονται σε κάποιο ύψος τα παρασκήνια.

Εικόνες - Σχέδια

Υφίσταται τοπογραφική αποτύπωση των σωζόμενων υπέργειων τμημάτων του (περίγραμμα κοίλου, παρασκήνια) και  φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία
  • Ν. Πλάτων, Ανασκαφή Ασκληπιείου, Κρητικά Χρονικά 11 (1957), 336-337. 12 (1958), 465-467. ΑΔ 16 (1960), χρον. 273.
  • I. Sanders, Roman Crete (1982), 172.
  • Στ. Μαρκουλάκη, ΑΔ 49 (1994), Β2, χρον., 727.
Θέση

Λισός

Χρονολόγηση

Όπως σώζεται το μνημείο δε διακρίνονται οικοδομικές φάσεις. Τα ορατά κτιστά τμήματα ανήκουν στη ρωμαιοκρατία.

Γενική περιγραφή Μνημείου

Το μνημείο έχει τη χαρακτηριστική διάρθρωση: κοίλο, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα, από το οποίο σώζονται σε κάποιο ύψος τα παρασκήνια. Το αριστερά σωζόμενο είχε χρησιμοποιηθεί από τον αείμνηστο Ν. Πλάτωνα που ανάσκαψε το Ασκληπιείο της Λισού, ως κατοικία κατά τη διάρκεια των ανασκαφών.

Δεξιά του κοίλου ένα παλιό πέτρινο κτίσμα, η απαλλοτρίωση του οποίου είναι στην τελική ευθεία, έχει ενσωματώσει ικανό τμήμα του αρχαίου οικοδομήματος. Οι μικρές διαστάσεις του, διάμετρος 23 μ., και ο διακρινόμενος σχεδιασμός του δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται για ωδείο. Οι ορατές τοιχοποιίες είναι από αργές πέτρες συνδεδεμένες με το χαρακτηριστικό ρωμαϊκό κονίαμα.

Βρίσκεται σχετικά κοντά στο Ασκληπιείο και προφανώς τα δρώμενα στο χώρο αυτό αποτελούσαν μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας.

Υπάρχουσα κατάσταση

Το κοίλο του θεάτρου διαγράφεται στην ανωφέρεια της δυτικής πλευράς της κοιλάδας της Λισού, αλλά είναι εμφανές ότι πολλές πέτρες έχουν αλιευτεί.

Έρευνες - Επεμβάσεις

Το μνημείο δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. Έχει υποστεί καταστρεπτικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας χρήσης του χώρου ως αγροκτηνοτροφική περιοχή.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Επίσκεψη αρχαιολογικού χώρου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το μνημείο ανήκει στη δικαιοδοσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ /ΚΕ΄ ΕΠΚΑ  και ο χώρος είναι απαλλοτριωμένος από το ΤΑΠΑ.

Γεωγραφικό Πλάτος

35.241387°

Γεωγραφικό Μήκος

23.785931°

Συνημμένα αρχεία