Γρήγορη μετάβαση

1η Συνάντηση εταιρικών μελών

1η Συνάντηση Εταιρικών Μελών
21-22 Ιουνίου 2014

Negroponte Resort Eretria
Ερέτρια

 

1η ημέρα - 21 Ιουνίου 2014

 

2η ημέρα - 22 Ιουνίου 2014 α' μέρος

 

2η ημέρα - 22 Ιουνίου 2014 β' μέρος

 

3η ημέρα - 22 Ιουνίου 2014 γ' μέρος

Δελτία Τύπου

Video, sound & Photos