Γρήγορη μετάβαση

Μνημόνιο μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού»

Σχετικά Θέατρα

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 υπεγράφη στην Κομοτηνή, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Α.Μ.Θ) και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με στόχο να επιδιώξουν από κοινού την με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογή του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού – Via Egnatia», που έχει σχεδιάσει και εγκρίνει η Π.Α.Μ.Θ.

Η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής ενισχύονται από το σπουδαίο οδικό άξονα της αρχαίας Εγνατίας Οδού (VIA EGNATIA), κατάλοιπα του οποίου συναντάμε σε πολλά σημεία της διαδρομής.

Η «Πολιτιστική Διαδρομή  Εγνατίας Οδού» είναι Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε), που σχεδιάστηκε από την Π.Α.Μ.Θ., στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 2014-2020 και για το οποίο έχουν δεσμευτεί συνολικά 55,2 εκ.€. Το Πρόγραμμα αυτό θα “συμβάλει στην ενίσχυση του τουρισμού, στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να αξιοποιηθεί το πλεόνασμα τόσο των πολιτιστικών όσο και των περιβαλλοντικών πόρων της Περιφέρειας, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη τουριστική ταυτότητα και ενισχύοντας και άλλες συνοδευτικές, εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Κατά συνέπεια ο Στρατηγικός Στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της «Πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας οδού», είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα τουριστικών προορισμών με παρεμβάσεις σε σημαντικούς πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αστικά κέντρα και σε πόλους τουριστικής ανάπτυξης και να διαμορφωθεί ένα τουριστικό δίκτυο (πλέγμα), συνοδευόμενο από τις αναγκαίες παρεμβάσεις προσβασιμότητας, βελτίωσης χωρικού σχεδιασμού και, κυρίως, ολοκλήρωσης της αλυσίδας αξίας του τομέα τουρισμός – πολιτισμός.”

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» προβλέπονται και έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω ενέργειες και δράσεις, που δομούν τους βασικούς πυλώνες για την επιτυχία κάθε Πολιτιστικής Διαδρομής:

α) η υλοποίηση πληθώρας τεχνικών έργων και στις πέντε περιφερειακές ενότητες της Π.Α.Μ.Θ, που θα αναδείξουν τον πολιτιστικό της πλούτο, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στα μνημεία και θα δημιουργήσουν δικτυώσεις μεταξύ του αποθέματος πολιτισμού και φύσης και της τοπικής οικονομίας,

β) παρεμβάσεις και δράσεις ήπιου (soft) χαρακτήρα, που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προϊόντος στον πολιτιστικό τουρισμό, όπως είναι η προβολή, η προώθηση και το μάρκετινγκ του προορισμού και η παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών.

γ) ενέργειες που αφορούν την ενίσχυση και τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας (αγροδιατροφικός τομέας, αύξηση καταλυμάτων, βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών), μέσω της σύνδεσης της τοπικής οικονομίας με το τουριστικό προϊόν, αλλά  και τους συντελεστές που το διαχειρίζονται (υπηρεσίες κεντρικού κράτους, ΟΤΑ, ή του ιδιωτικού τομέα).

δ) δημιουργία των κατάλληλων δομών για τη λειτουργία και βιωσιμότητα της διαδρομής.

Στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Π.Α.Μ.Θ., το «ΔΙΑΖΩΜΑ» διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απέκτησε από αντίστοιχα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών σε άλλες περιφέρειες της χώρας, θα υποστηρίξει ενεργά τις υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ στο σπουδαίο αυτό έργο. Συγκεκριμένα θα συμβάλει στις παρακἀτω μελέτες και δράσεις:

  • Προδιαγραφές για τη μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού.
  • Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή».
  • Μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού».
  • Υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην εξειδίκευση και προετοιμασία των ήπιων δράσεων που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι απαιτούνται συμπληρωματικά, στα πλαίσια του εν λόγω έργου.

Οι παραπάνω μελέτες θα εκπονηθούν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα χρηματοδοτηθούν από τον κύκλο των μελών, δωρητών και χορηγών του Σωματείου.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το περιεχόμενο του Μνημονίου στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ”

  • Αρχαίο θέατρο Φιλίππων
  • Αρχαίο θέατρο Θάσου
  • Το αρχαίο θέατρο Μαρώνειας