Γρήγορη μετάβαση

Τηλεδιάσκεψη για καθορισμό των επεμβάσεων στις Θερμοπύλες, μέσω του προγράμματος «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας – ΟΙΔΙΠΟΥΣ»

Την Μεγάλη Τετάρτη 15-04-2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη – λόγω των έκτακτων συνθηκών που βιώνει η χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού – μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας, της Εταιρείας ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Λαμιέων, κ. Καραΐσκος Ευθύμιος, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Λαμιέων, κα  Ποντίκα Αμαλία, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας, κα Καράντζαλη Ευθυμία, ο κ. Δημήτης Τσάμης, σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, κα Γκάνη Πένυ, Στέλεχος του Περιφερειακού Γραφείου του ΣΕΤΕ και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την παρακολούθηση του προγράμματος «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», οι κ.κ Ζέκκος Κωνσταντίνος, συγκοινωνιολόγος και Ρέα Ζέκκου από την Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. και εκ μέρους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», οι κ.κ. Μπένος Σταύρος, πρόεδρος και Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος προγραμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έχει υπογραφεί ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μνημόνιο Συνεργασίας για την οικοδόμηση του προγράμματος «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας». Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε στη ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. τη μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στην κα Μαγνήσαλη Μαρία, αρχιτέκτονα – μηχανικό την εκπόνηση της προμελέτης «Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην αποκατάσταση του τείχους των Φωκέων».

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν ΕΦΑ ο καθορισμός των επεμβάσεων που θα γίνουν στις Θερμοπύλες, μέσω του προγράμματος «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας – ΟΙΔΙΠΟΥΣ» που χρηματοδοτείται από διάφορους πόρους και από την Ο.Χ.Ε. Στερεάς Ελλάδας. Οι Θερμοπύλες αποτελούν έναν από τους επτά πόλους της Διαδρομής «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» και το υποέργο που πρόκειται να υλοποιηθεί είναι «Βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης – ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Θερμοπυλών», με προϋπολογισμό 290.000 ευρώ, ο οποίος θα διατεθεί από την Ο.Χ.Ε Στερεάς Ελλάδας.

Συζητήθηκε το θέμα των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων – ρυθμίσεων στις Θερμοπύλες, η αξιοποίηση του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης των Θερμοπυλών και η αποκατάσταση του Τείχους των Φωκέων. Για την εκπόνηση της μελέτης των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων – ρυθμίσεων στις Θερμοπύλες συζητήθηκε η συνεργασία μεταξύ του κ. Ζέκκου και του κ. Μπαρτζώκα, μελετητή του Δήμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και προηγούμενη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ, καθώς και το ότι προτάσεις θα πρέπει να έχουν την έγκριση της ΕΦΑ Φθιώτιδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για την αξιοποίηση του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης των Θερμοπυλών  συζητήθηκε η ένταξή του στο τεχνικό δελτίο του υποέργου «ψηφιακές δράσεις» που θα υλοποιηθεί μέσω της Διαδρομής, καθώς και η αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου αυτού εφ’ όσον απαιτηθεί.

Για την αποκατάσταση του Τείχους των Φωκέων συζητήθηκε η ολοκλήρωση της προμελέτης «Διαχείριση Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών με έμφαση στην αποκατάσταση του τείχους των Φωκέων».

Τέλος, προτάθηκε από τον κ. Ζέκκο ο σχεδιασμός διαδρομής κοντά στο Χώρο των Λουτρών, καθώς και η αξιοποίηση δύο εγκαταλελειμμένων κτιρίων να γίνει έκθεση τοπικών προϊόντων.