Τη χρηματοδότηση με το ποσό των  320.000    ευρώ, για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων» – SMART CITIES, εξασφάλισε ο Δήμος Oρχομενού.

Η θετική αυτή εξέλιξη που ουσιαστικά οδηγεί σε ένα συντονισμένο ψηφιακό μετασχηματισμό, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες 315 Δήμων της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ορχομενού, γνωστοποιήθηκε με επιστολή του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιου προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και  κοινοποιήθηκε στους δικαιούχους Δήμους.

Την ικανοποίησή της για τη χρηματοδότηση εξέφρασε με δήλωσή της

η Δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη:

«Πρόκειται για μια σημαντική  εξέλιξη για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών μας. Μία καινοτόμα δράση που επικεντρώνεται στη δημιουργία έξυπνων πόλεων, με ευφυείς εφαρμογές και συστήματα. Οι προτεινόμενες δράσεις θα επιλεγούν από τον Δήμο μας ύστερα από συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο πάντα   με άξονα τη χρηστικότητα για τους πολίτες».

Κάθε δήμος μπορεί να προεπιλέξει δράσεις που τον ενδιαφέρουν, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσό που δικαιούται. Παράλληλα, όμως, έχει τη δυνατότητα να προτείνει την ένταξη έως δύο (2) νέων δράσεων, οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να καλύπτουν επαρκέστερα τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Το σύνολο των προτάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με την επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων οι προτάσεις θα επικεντρωθούν σε άξονες, όπως π.χ. Βιώσιμης Μετακίνησης, Εξοικονόμησης Ενέργειας – Μείωση Δημοτικών Τελών – Μείωσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων, Βελτίωσης Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης, Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής, Ενίσχυσης Τοπικής Δημοκρατίας και Διαβούλευσης και διαφάνειας κ.α.