Γρήγορη μετάβαση

Δράσεις για το Marketing της Διαδρομής «Οιδίπους»

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της εποικοδομητικής προβολής και προώθησης, καθώς και του στρατηγικού σχεδιασμού Marketing, της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού «Οιδίπους»,  υποστηρίζει  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τη δημιουργία προτάσεων για τις δράσεις Marketing της ΟΧΕ «Οιδίπους»,. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις αντίστοιχες προσκλήσεις που βγαίνουν από τη Διαχειριστική αρχή της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σημαντικό ρόλο καλείται να παίξει   η νεοσύστατη ομάδα του Διαζώματος D-HUB, που έχει δημιουργηθεί με σκοπό την υποστήριξη των νέων αυτών προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού αλλά των δύο νέων θεσμών που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά αυτών των προγραμμάτων: τα Cluster των Επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις πολιτιστικές διαδρομές και τον Φορέα λειτουργίας της διαδρομής (DMO) που διαχειρίζεται τη διαδρομή και φροντίζει για τη βιωσιμότητα της.

Συγκεκριμένα  τις προτάσεις για τις δράσεις που αφορούν το Marketing της Διαδρομής Οιδίπους τις επιμελήθηκε το στέλεχος του D-HUB, Ηλίας Χάντζος,  που είναι υπεύθυνος για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Marketing των Διαδρομών και για την κατάρτιση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Cluster.

Ο κ. Χάτζος συγκρότησε ένα κείμενο προτάσεων σκοπός του οποίου είναι να δημιουργηθεί το φυσικό αντικείμενο των δράσεων που στη συνέχεια θα εξειδικευτούν για τη βέλτιστη προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής «Οιδίπους». Στόχος του ολιστικού αυτού προγράμματος συγκερασμού όλων των θεματικών τουριστικών προϊόντων, έχοντας σα βάση τα αρχαία μνημεία, είναι η ποσοτική και ποιοτική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων, μέσω συνεργειών.

Το συγκεκριμένο κείμενο δημιουργήθηκε έχοντας ως βάση την εκτεταμένη και λεπτομερή μελέτη: “Μελέτη Μάρκετινγκ για την Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας” (2018), της Εταιρείας Toposophy, λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα δεδομένα, το “Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2020” (προς αποφυγήν σημείων αλληλοεπικάλυψης των προγραμμάτων), καθώς και την συμβολή ειδημόνων του τουριστικού κλάδου, όπως της τέως Προέδρου του Ε.Ο.Τ. κας. Ελισάβετ (Μπέττυ) Χατζηνικολάου.

Προς τους ανωτέρω σκοπούς, προτάθηκαν τα εξής:

  1. Παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου και εικαστικών εφαρμογών μέσω:

– Της σταθερής συνεργασίας με κειμενογράφο για  τη συνεχή παραγωγή και τον διαρκή εμπλουτισμό των κειμένων

– Της Μετάφρασης των κειμένων στα αγγλικά σε πρώτη φάση, από επαγγελματία μεταφραστή, καθώς και σε μια δεύτερη γλώσσα τον 2ο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψιν αγορές εστιασμένες στον πολιτιστικό τουρισμό

– Της διενέργειας σύγχρονης φωτογράφισης, με επίκεντρο τους 7 πόλους της ΠΔ και τα αξιοθέατα αυτών

– Της παραγωγής στοχευμένων  Video-spots, που θα προβάλλουν κυρίως τη συνολική εμπειρία της Πολιτιστικής Διαδρομής με ένα αφηγηματικό story-telling.

– Της καταγραφής υφιστάμενων οργανωμένων θεματικών εμπειριών, ώστε να καταρτιστεί ένα “χαρτοφυλάκιο” αυτών και να μπορεί η αποσαφηνιστεί η ολότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής.

  1. Ενέργειες προώθησης και προβολής της ΠΔ, μέσω:

– Της παρουσίας της ΠΔ στα Social Media (FB & Instagram) και της On-line campaign (διαφήμισή) της σε FB/Instagram/Google ads, από εταιρεία ή freelance digital marketing expert, με σημαντική εμπειρία στο πολιτιστικό/τουριστικό προϊόν και άριστη γνώση αγγλικών, επί του αντικειμένου

–   Της συμμετοχής της Πολιτιστικής Διαδρομής σε εκθέσεις Β2Β, και επικοινωνία μετά το πέρας τους με τις χώρες δυνητικούς επισκέπτες της, εκπροσωπούμενη από τα στελέχη του DMO, για επικαιροποίηση του παρεχόμενου προϊόντος της

– Της δημιουργίας προωθητικού υλικού, κυρίως ηλεκτρονικού (usb flash κα) αλλά και έντυπου περί του τουριστικού προϊόντος της Πολιτιστικής Διαδρομής, όπου θα διανέμεται στις επαφές B2B και στις ανωτέρω εκθέσεις

– Της διαφημιστική προβολής της ΠΔ σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ, με την προβολή των παραπάνω Video-spots

– Της φιλοξενίας Δημοσιογράφων/Press Trips και Tour Operators/Fam Trips, για εξοικείωσή τους με το τουριστικό προϊόν της Πολιτιστικής Διαδρομής

– Της υλοποίησης του Launch Event, που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της Πολιτιστικής Διαδρομής, καθώς και μετέπειτα εκδηλώσεων προώθησης/ενημέρωσης, ώστε να προωθήσουν το προϊόν της, ενημερώνοντας το σχετιζόμενο κοινό της

Τέλος, το Διάζωμα, καθώς και η νέα ομάδα του D-HUB, όντες κοινωνοί της ιδέας πως για να είναι βιώσιμα τα αποτελέσματα των έργων υποδομών χρειάζεται η κατάλληλη στρατηγικά σχεδιασμένη προβολή τους και ως αρωγός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχεδιάζει, σαν επόμενα βήματα, τη συνεχή υποστήριξη των αρμόδιων οργάνων όχι μόνο στο στάδιο της έκδοσης των προσκλήσεων για τις δράσεις τις Ο.Χ.Ε, αλλά και στη σύνταξη των τεχνικών δελτίων που θα κατατεθούν από τους δικαιούχους των δράσεων.