Γρήγορη μετάβαση

Στο επίκεντρο ανάπτυξης της Περιφερειακής Αρχής η αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας

Πηγή: pdm.gov.gr

Ως η «Περιφέρεια των λιμνών» πρέπει να γίνει διεθνώς γνωστή η Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης από το Αμύνταιο, όπου πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση για τις Ο.Χ.Ε. των λιμνών.

Κατά τη συνάντηση διερευνήθηκαν τρόποι επιτάχυνσης της πορείας υλοποίησης έργων και δράσεων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), με τελικό σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης, η νέα περιφερειακή αρχή βάζει στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας τα πλεονεκτήματά της που έχουν παγκόσμια μοναδικότητα, όπως το σύνολο των λιμνών αλλά και των ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Περιφέρειας με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων και άλλοι φορείς-τελικοί δικαιούχοι δράσεων της Ο.Χ.Ε..

Ο κ. Κασαπίδης υπογράμμισε ότι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός Ο.Χ.Ε., φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την Περιφέρεια, διασυνδέοντας  τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά με τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής των πολιτών.