Γρήγορη μετάβαση

Ανάθεση από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» σύμβασης Marketing για το Πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας

Υπεγράφη τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κυρίου Δημήτρη Κούτουλα η σύμβαση με τίτλο: «Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του Μάρκετινγκ».

Η ανάθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν για την οικοδόμηση του προγράμματος  το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το σωματείο έχει αναλάβει να συνδράμει την Περιφέρεια στην υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων ήπιου «soft» χαρακτήρα, όπως είναι η προβολή, προώθηση και το marketing προορισμού, που αποτελούν ένα κρίσιμο θέμα και προϋπόθεση για την ανάδειξη της Περιφέρειας σε ποιοτικό τουριστικό προορισμό.

Το αντικείμενο της παραπάνω σύμβασης αφορά τα εξής: α) την προσέγγιση µάρκετινγκ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συµπεριλαµβανοµένου προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης και β) την εκπόνηση επικοινωνιακής και εταιρικής ταυτότητας (branding) για τη Διαδροµή των Λιµνών της Δυτικής Μακεδονίας συµπεριλαµβανοµένου του λογοτύπου, της χρωµατικής παλέτας και των µακετών για τις κύριες εικαστικές εφαρµογές της νέας ταυτότητας (δηλ. την αρχική εικαστική προσέγγιση σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, αφίσα, έντυπη και ηλεκτρονική καταχώριση, πινακίδα, χάρτης κοκ.).

H εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε μηνών και το κόστος ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 12.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την παραπάνω ανάθεση προσθέτει ένα ακόμη λιθαράκι στη συλλογική προσπάθεια για την εκπλήρωση του σπουδαίου αναπτυξιακού οράματος για την Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας, με την ανάδειξη του μοναδικού υδάτινου στοιχείου και των αξιοθέατων της περιοχής των Λιμνών, των ορεινών όγκων, και της βιοποικιλοτητας, καθώς και με την έμφαση στις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες στον πρωτογενή τομέα.

eikona