Γρήγορη μετάβαση

Δελτίο τύπου: Σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θέατρου Χερσονήσου» μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – Τ.Α.Π.Το.Κ.»

Σχετικά Θέατρα

Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια από τοπικούς φορείς και εκπροσώπους συλλόγων για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της φύσης και πολιτισμού, μέσω του χρηματοδοτικoύ εργαλείου «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (Τ.Α.Π.Το.Κ.), το Ρωμαϊκό Θέατρο της Χερσονήσου δείχνει πλέον το δρόμο για τη χρηματοδότηση και άλλων ανάλογων έργων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2020 υπεγράφη η σύμβαση υλοποίησης-πράξης του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Χερσονήσου», στο πλαίσιο της Τ.Α.Π.Το.Κ., ανάμεσα στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ). (βλ. εδώ)

Η παραπάνω σύμβαση εντάσσεται για χρηματοδότηση στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, «για παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα, Υποδράση 19.2.4.5. Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβ/κής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου -μύλοι, γεφύρια, κλπ.)». Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 549.674,55 ευρώ και το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2023.  Η δημόσια δαπάνη για το έργο προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η υπογραφή της παραπάνω σύμβασης για την ανάδειξη του θεάτρου της Χερσονήσου αποτελεί σημαντική επιτυχία και έχει συμβολική διάσταση, διότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της Τ.Α.Π.Το.Κ. στον τομέα του πολιτισμού, ώστε να δημιουργείται μια επιπλέον πηγή οικονομικής «αιμοδοσίας» για το έργο ανάδειξης των μνημείων της χώρας μας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου που αναμένεται να ακολουθήσει είναι η αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου της Πλατιάνας, για την οποία η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, υπέβαλε σχετική πρόταση τον περασμένο Μάιο.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και παράλληλα επιθυμεί να ευχαριστήσει τον τέως Δήμαρχο Χερσονήσου, κ. Γιάννη Μαστοράκη,  πρότυπο ενεργού πολίτη, που παρακολούθησε στενά όλη την πρόοδο των παραπάνω διαδικασιών και συνέβαλε αποφασιστικά  στην προσπάθεια επανένταξης του Αρχαίο Θεάτρου της Χερσονήσου στο κέντρο της ζωής της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου.

  • Άποψη του θεάτρου (πηγή: www.archaiologia.gr- 2013)
  • Το θέατρο όπως θα είναι μετά την αποκατάστασή του (αρχείο μελετητή κου Νίκου Χατζηδάκη: www.d-code.gr -2013)

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία του έργου στη σελίδα του Διαζώματος:

Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίου Θεάτρου της Χερσονήσου