Γρήγορη μετάβαση

Βόρεια Εύβοια, περιγραφή και οριοθέτηση μη καμένων εκτάσεων

Πηγή: Δασαρχείο 

Η εταιρεία ΥΛΗ-Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης, συνέταξε χάρτη με τις διασωθείσες δασικές εκτάσεις μέσα στα όρια της φωτιάς του Αυγούστου 2021 στη Βόρεια Εύβοια.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός της εργασίας αυτής, την οποία εκπόνησε η ΥΛΗ, είναι ο εντοπισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οι οποίες διασώθηκαν, εντός της περιμέτρου της περιοχής που κάηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 03/08/2021 και έκαιγε έως τις 11/08/2021 στην βόρεια Εύβοια.
Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων των Καλλικρατικών Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. Είναι αρμοδιότητας των δασαρχείων Ιστιαίας και Λίμνης αντίστοιχα. Η έκταση που κάηκε είναι 520.000 στρ.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, για τον εντοπισμό και ψηφιοποίηση των εκτάσεων, ήταν  η φωτοερμηνεία και ως υπόβαθρα χρησιμοποιήθηκαν:

Δορυφορική εικόνα με ημερομηνία λήψης 18-22 Νοεμβρίου του 2021 (διακριτικής  ικανότητας 1μ.).

Το Google Earth με ημερομηνία λήψης, Αύγουστο του 2021, για τις περιοχές όπου υπήρχε η  απεικόνιση των καμένων εκτάσεων.

Κύριος στόχος ήταν η εύρεση των δασικών εκτάσεων, οι οποίες διασώθηκαν από την  πυρκαγιά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του συνολικού εμβαδού τους και οι οποίες είναι  από πέντε (5) στρέμματα και πάνω. Στην πορεία της εργασίας διαπιστώθηκε ότι ήταν χρήσιμο  να απεικονιστούν και εκτάσεις οι οποίες ήταν μικρότερες των πέντε (5) στρεμμάτων, ή που  έχουν διασωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 30%, λόγω της θέσης στην οποία βρίσκονταν, ή  λόγω της βλάστησης που υπήρχε στην περιοχή.

Το συνολικό εμβαδό των εκτάσεων που δεν κάηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια  ανέρχονται σε 43.940 στρ. και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

1. Πίνακας εμβαδού εκτάσεων που δεν κάηκαν

Για τη δημιουργία του χάρτη που παρουσιάζονται τα στοιχεία της παρούσας εργασίας,  χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρο, το ανάγλυφο και οι ισοϋψείς της περιοχής μελέτης, η  περίμετρος της φωτιάς, και άλλα στοιχεία, τα οποία έχουν παραχθεί από την ΥΛΗ.

Στους παρακάτω πίνακες, παρατίθενται για τους Δήμους Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου  – Λίμνης – Αγίας Άννας, τα στοιχεία των δασών και δασικών εκτάσεων που διασώθηκαν εντός  της περιμέτρου της καμένης έκτασης, τα οποία παρουσιάζονται ανά Τοπική Κοινότητα και  ανά Δάσος.

2. Πίνακας μη καμένων εκτάσεων Δήμου Λίμνης ανά ΟΤΑ

3. Πίνακας μη καμένων εκτάσεων Δασαρχείου Λίμνης ανά δάσος4. Πίνακας μη καμένων εκτάσεων Δήμου Ιστιαίας ανά ΟΤΑ5. Πίνακας μη καμένων εκτάσεων Δασαρχείου Ιστιαίας ανά δάσος6. Πίνακας μη καμένων εκτάσεων ανά μορφή βλάστησης και χρήσεων γης

Η διαφορά που παρατηρείται στο εμβαδόν των μη καμένων εκτάσεων ανά ΟΤΑ και ανά  δάσος, συνολικής έκτασης 440 στρεμμάτων, προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είναι  διαθέσιμα τα όρια των δασών σε ένα τμήμα του Δασαρχείου Ιστιαίας.

Επίσης, διαφορά περίπου 87 στρεμμάτων που υπάρχει στο εμβαδόν των εκτάσεων ανα ΟΤΑ,  σε σχέση με τις εκτάσεις που έχουν υπολογιστεί από το χάρτη βλάστησης και χρήσεων γης,  οφείλεται στη διαφορετική αποτύπωση της ακτογραμμής μεταξύ των δύο θεματικών  επιπέδων που χρησιμοποιήθηκαν.

Μέσα στο όριο των μη καμένων δασικών εκτάσεων, περιελήφθησαν και γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός αυτών.