Γρήγορη μετάβαση

VIA EGNATIA. Ιστορία και διαδρομή ενός ‘σύγχρονου’ αρχαίου δρόμου

Blod-10GS-Tatsopoulou

Logo_Blod.gr

Ομιλήτρια:

Τσατσοπούλου Πολυξένη – Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων