Γρήγορη μετάβαση

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, «Ανοίγουνε τα φτερά μας στον Διεθνή χώρο»