Γρήγορη μετάβαση

Πέτρος Θέμελης – «Οι ιδιοκτήτες των μνημείων»