Γρήγορη μετάβαση

Παρουσίαση της φιλοσοφίας και των πρώτων συμπερασμάτων της Μελέτης Ψηφιακής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό που εκπονεί το “Διάζωμα”

Παρουσίαση της φιλοσοφίας και των πρώτων συμπερασμάτων της Μελέτης Ψηφιακής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό που εκπονεί το “Διάζωμα”
Logo_Blod.gr

Ομιλητές: Κωνσταντινίδης Κώστας, Κωνσταντινίδης Γιάννης

Κωνσταντινίδης Κώστας
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Postscriptum
Ιστοσελίδα της εταιρείας Postcriptum
Ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας PostScriptum, είναι σύμβουλος ψηφιακής στρατηγικής και χρηματοδότησης ψηφιακών έργων σε πολιτιστικούς οργανισμούς.

Κατέχει μοναδική εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης προγραμμάτων και έργων πολιτισμού έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει με τους συνεργάτες του πάνω από 80 σύνθετα και μεγάλης διάρκειας έργα την τελευταία δεκαετία υποστηρίζοντας με καινοτόμες δράσεις το έργο και την σχέση των οργανισμών πολιτιστικής αναφοράς με τις κοινότητες τους, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τις δημιουργικές βιομηχανίες και την οικονομία γενικότερα. Παράλληλα, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων πολιτιστικού τουρισμού μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τουριστικών και εκπαιδευτικών εμπειριών με επίκεντρο την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Πιστεύει απόλυτα στην αποτελεσματική αξιοποίησή της ψηφιακής τεχνολογίας στον πολιτισμό και στην ενδυνάμωση του μέσω αυτής. Πιστεύει, επίσης, στις συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον χώρο του πολιτισμού και στην “υγιή επιχειρηματική ιδιοτέλεια” με πλήρη συναίσθηση των παραμέτρων ευαισθησίας της πολιτιστικής πολιτικής και των κανόνων δεοντολογίας.
Κωνσταντινίδης Γιάννης
Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παροχών Ομίλου ΟΤΕ
Ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ από το Νοέμβριο του 2015, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού από τον Ιούνιο του 2011. Από το 2000 μέχρι το 2011 κατείχε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων στην OTEGLOBE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, με τελευταία αυτήν του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή (COO), υπεύθυνου για τα εμπορικά και τεχνολογικά θέματα της εταιρείας. Σήμερα, παράλληλα με τα καθήκοντά του στον ΟΤΕ, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της OTEGLOBE καθώς και των εταιρειών OTE Rural North & South. Πριν από τον Όμιλο ΟΤΕ συνεργάστηκε με την εταιρεία Global One Hellas S.A, στην οποία κατείχε τη θέση του Επικεφαλής της Τεχνικής Διεύθυνσης. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες.