Γρήγορη μετάβαση

Γεωργία Μανωλοπούλου, «Τι είναι για μένα το ΔΙΑΖΩΜΑ»