Γρήγορη μετάβαση

Γιώργος Κουρουπός, «Διαφάνεια και καινοτομία στην οικονομική μας ζωή»