Γρήγορη μετάβαση

Παναγιώτης Νταής, «Ο κοινός μας βηματισμός με την Ευρώπη»