Γρήγορη μετάβαση

Η προσφορά της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη

Blod-10GM-Valkouma

Logo_Blod.gr

Ομιλήτρια:

Βαλκούμα Θάλεια
Υποδιευθύντρια Υποστήριξης Στρατηγικού Σχεδιασμού – Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, “Εγνατία Οδός Α.Ε.”