Γρήγορη μετάβαση

Τέσσερα χρόνια Διάζωμα (αφιέρωμα) – Ε΄ Γενική Συνέλευση

Ο απολογισμός του Σωματείου Διάζωμα, στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του.
Η παρουσίαση στην Ε’ Γενική συνέλευση, Ελευσίνα 7 Οκτωβρίου 2012.

Απολογισμός - Τέσσερα χρόνια Διάζωμα