Γρήγορη μετάβαση

Παρουσίαση των υποψηφίων για τα δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου