Γρήγορη μετάβαση

Παρουσίαση για Πολιτιστικές και φυσιολατρικές διαδρομές στην Κρήτη. Μια νέα πρόκληση στην Αναπτυξιακή Διαδικασία. Ο ρόλος του ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαρία Κασωτάκη – Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης – ΚΑΜ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Διαβάστε την παρουσίαση εδώ.